D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : sinto.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/061000/061082/sinto_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sintó
B e s o r o l á s i   c í m : Sintó
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Vallás projekt: sintóizmus, a japánok ősi vallása
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Petrut
U t ó n é v : Henrietta
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-09-29
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-06-12
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Petrut Henrietta
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keleti vallások
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : japán ősi vallás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : japán vallás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Japán
G e o N a m e s I d : 1861060
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Sintó átirata kb i.e. 400 első szent íratok A sintó és a buddhizmus makoto no kokoro Korai sintóizmus világnézete Sintó "a szellemek útja" Takama no Hara Nakacukum Jomi no Kuni Amateraszu Ómikami EGYBEOLVADÁS Zen Sintóizmus helyreállítása 12. században kezdődött Iszei sintó (Konton és Kizen kamik) Josida-sintó - Josida Kanetomo dolgozta ki Fukko sintó Kokka sintó Szentély-sintó és Szekta-sintó "A kamikat nem lehet megérteni; csak érezni és imádni tudjuk őket. De ezt is csak azzal a feltétellel, ha visszatérünk a természethez és összhangban élünk vele." Szent íratok Kodzsiki (712) Nihon-gi (720) Macuri Sicsi-go-szan November 15 5 éves kisfiuk 3 és 7 éves kislányok Január 15 Esküvő Sógacu Macuri (Új év) Tendzsin Macuri (június 24) Ema Kagura (néptánc) és gagaku (népzene) Szentély Torii Szent kapu Tisztálkodó medence Heiden Honden Sintai Komain Szentélyek Izumo-taisa Kamigamo szentély Icukusimai szentély Iszei nagyszentély Acutai nagyszentély Meidzsi-szentély Heian-szentély Havadi Melinda Petrut Henrietta XI.C Köszönjük a figyelmet!
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szandra Balázs: A Japán oktatás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 35
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 10. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 35
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna