D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : egyiptomi_iras.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egyiptomi írás
B e s o r o l á s i   c í m : Egyiptomi írás
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Gregor
U t ó n é v : Csaba
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-01-06
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-10-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Gregor Csaba
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Írás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : írástörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hieroglifa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képírás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : logografikus írás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ókori írásrendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Egyiptom
G e o N a m e s I d : 357994
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Egyiptomi írás Hieroglif írás Logografikus, szó-, szótag- és betűírás Jelentése Kialakulása rajzos szimbólum eredtileg konkrét tárgyat, élőlényt jelöl Dzsed oszlop örökkévalóság és tartósság Írás folyamata "tinta" tömbösített gyanta fa vagy nád pálcika papirusz papirusznád anyaga Szerepe -védelem -segítség a túlvilágra szent írás/faragás Istenek szavai Használata kevesen írtak fontos személyiség Jelek a mai ABC részeivel Királyi nevek Kártus Hanyatlása Rómában felhagytak a hieroglif írással Feledésbe merült Felfedezése és megfejtése 1799 - Rosette-i kő Jean-François Champollion 1822 források - http://hu.wikipedia.org/wiki/Hieroglif_%C3%ADr%C3%A1s - TIME LIFE NAGYÍTÓ - Ókori civilizációk -Rrrettentő töri - Őrült egyiptomiak
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kelemen Adél: Egyiptom kincsei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 41
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 10. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 41
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna