D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szitanyomtatas.jpg
C Í M 
F ő c í m : A szitanyomtatás
B e s o r o l á s i   c í m : Szitanyomtatás
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Sallai
U t ó n é v : Tibor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-11-28
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2017-05-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Sallai Tibor
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szitanyomás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síknyomtatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mintatervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szita
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Logo Rövid történet Kínából származik Song dinasztia, X-XIII. század Európába a XVIII. században jutott el 1907 Anglia A drága selyem miatt nem terjedt el A fotográfiával együtt fejlődött A technikákat műhelytitokként őrizték 1960-as évekre nagyipari jellegű sokszorosítás beindult plakát, csomagolás, textil, tapéta Módszer Andy Warhol: Marylin A szitanyomtatás Példák Hagyományosan a stencil eljárások közé sorolják Nincs nyomófelület A nyomóformát sablonnal csinálják manuális, fotográfiai vagy digitális úton A szitanyomtatás stencil technikák Stenciltechnika A minta egy szitaszövet felületén alakul ki a szitaanyag lehet: nejlon, poliészter vagy acélháló a kínaiak selymet használtak többféle sűrűség - részletgazdag minőség, festékminőség, példányszám függvénye A sablont kézzel vagy számítógéppel készítik anyaga lehet karton, átlászatlan papír vagy kétrétegű lakkbevonatos fólia a cél: a sablon mintázatát átvinni a szitára ahol a szita áttetsző, átjut a festék, ahol nem áttetsző, ott fennakad Fejlődés alapvetően stenciltechnika a stencil eredete nem ismert, szinte minden kultúrában jelen volt/van a stencil ma is népszerű nyitott stencil (középkori, ma is használt) - papírból, fóliából készül (Harry Hiett) zárt stencil - a szita stencilhez ecsetet, szivacsot, szórófestéket használnak szitához "raklit" (gumi szegélyű faléc) a fejlődés bölcsője USA XIX. század: első drótkeretes sziták A selyem "nagy felbontást" eredményezett többszínű szitanyomtatás megjelenése USA fotográfiai technikák megjelenése digitális technikával készült sablonok Szita felhasználási területe reklámtáblák cégérek plakátok textilminták Kitárulás - Fajó János Kitárulás - Fajó János
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sallai Tibor: A magasnyomás
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sallai Tibor: A mélynyomtatás
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sallai Tibor: A síknyomtatás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 30
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 31
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna