D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : alfold.jpg
C Í M 
F ő c í m : Alföld
B e s o r o l á s i   c í m : Alföld
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Horváth
U t ó n é v : Bence
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-03-13
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-02-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Horváth Bence
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tájegység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síkság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyógyfürdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : termálvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : élővilág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Alföld
G e o N a m e s I d : 676770
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kiskunság
G e o N a m e s I d : 3049873
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Hódmezővásárhely
G e o N a m e s I d : 719965
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Alföld "Lenn az alföld tengersík vidékin Ott vagyok honn, ott az én világom; Börtönéből szabadult sas lelkem, Ha a rónák végtelenjét látom." Petőfi Sándor: AZ ALFÖLD A mai Alföld a következő tájegységekre tagozódik: Mezőföld, Sárrét Sárköz, Drávamellék, Kiskunság, Jászság, Pesti-síkság, Borsodi-Mezőség, Bodrogköz, Tiszahát, Szatmári síkság, Maros-Körös köze, Körös - vidék, Nagykunság, Hortobágy, hajdúság, Nyírség. Az Alföld elhelyezkedése, földrajzi adottságai Híresek a termálvizes Gyógyfürdői: Berekfürdő, Cserkeszőlő, Gyula, Hajdúszoboszló, Szentes, szólok. Termálvizes gyógyfürdők Megye jogú városai: Békéscsaba, Debrecen, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Nyíregyháza, Szeged, Szolnok. Települések, Városok az Alföldön Élővilág Az Alföldet sok itt született élő író és költő örökítette meg alkotásaiban: Petőfi Sándor, Arany János, Juhász Gyula, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond. Neves szülöttei: Baj Zoltán fizikus, Irinyi János vegyész - a gyufa feltalálója, Korányi Frigyes orvos. Híres emberek az Alföld szülöttei Az Alföld jellegzetes kulturális eseményei: Jászberényen Csángó fesztivál, Nagykörün cseresznye fesztivál, Szolnokon gulyásfesztivál, hortobágyon Hidi Vásár, Szegeden szabadtéri játékok, Debrecen virágkarnevál, Ópusztaszeren skanzen (és itt található a Feszty Körkép is). Az Alföld kulturális, turisztikai eseményei Az Alföld tájegységei Kiskunság Az Alföld Magyarország legnagyobb tájegysége. Magyarországi területe kb. 52 000 km2;, ami az ország 56 százalékát jelenti. Az Alföld nem csak Magyarország területén található külföldre is kiterjed. Összesen kb. 100 000 km2 a területe. Magyarországon az Alföldet az Északi-középhegység, keleten és délen az országhatár, nyugatra Dunántúli-dombság és a Dunántúli-középhegység határolja. A magyarországi Alföld legmagasabb pontja Hoportyó (183 m), a legalacsonyabb pontja Tiszasziget (kb. 75 m). A tökéletesen sík vidék és a valamivel magasabb hátságok váltakoznak. Az Alföld két nagy régiója: Észak Alföld és dél Alföld. Itt az Alföld területén található a Hortobágyi nemzeti park és a Kiskunsági nemzeti park. jellegzetes, őshonos állatok találhatóak bennük. Budapest és Szeged között a Duna-Tisza közén elhelyezkedő táj. Nevét a tatárjárás után letelepedett kunokról kapta. Elterjedt az őző nyelvjárás. Kialakulása Az Alföld az újidő negyedidőszakában (a pleisztocén korban) jött létre. Területét először tenger öntötte el, ennek következtében megsüllyedt, ezután lassan évezredek múlva feltöltődött. Utána a szél és a folyók felszínformáló hatása gyakorolt szerepet. magyar szürkemarha kanalasgém hatalmas pipacsmezők A híres kilenclyukú híd Hódmezővásárhely Megyei jogú város, Magyarország második legnagyobb területű, Csongrád megye második legnagyobb népességű városa. Hódmezővásárhely a Tiszántúlon, a Maros-Körös közén fekszik. Az ország délkeleti részén, Szegedtől 25 km-re fekszik. Budapest után második legnagyobb közigazgatási területével rendelkező városáról van szó, a dél-alföldi régió jelentős oktatási és művészeti központja. A város az elmúlt tíz évben jelentős fejlődéseken ment keresztül. A mostani település elődje az 1300-as években alakult ki két Árpád-kori falu nevének, Hód és Vásárhely összeolvadásával. A Hód név feltehetően a hód állatnévvel egyenlő, A Vásárhely elnevezés a vásártartási joggal rendelkező települést jelenti. A tipikus mezővárosi jelleget hangsúlyozó "mező" névelem később ékelődött be a Hódvásárhely névbe. Elnevezése Hódmezővásárhely
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gacs Veronika: Észak-Alföld
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 12
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 13
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna