D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : alfold2.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Alföld
B e s o r o l á s i   c í m : Alföld
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Gál
U t ó n é v : Andor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-03-13
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-05-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Gál Andor
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Természeti földrajz
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Vízgazdálkodás
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tájegység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síkság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : eurázsiai sztyeppe
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízrajz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : élővilág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gém
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sikló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : béka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Alföld
G e o N a m e s I d : 676770
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Az Alföld "Mit nekem te zordon Kárpátoknak Fenyvesekkel vadregényes tája! Tán csodállak, ámde nem szeretlek, S képzetem hegyvölgyedet nem járja." -Petőfi Sándor 1844 Általános adatok - Az Alföld az eurázsiai sztyeppvidék legnyugatabbi területe kiterjedése : 100 000 km2 Túlnyúlik az országhatáron több irányba is. Északon az Északi-középhegységig, nyugaton a Balatonig és a Dunántúli-dombságig terjed ki. Az Alföld kialakulása Az Alföld az új idő negyedidőszakában keletkezett. Az Alföld területét a folyók, és a szél alakította mai arculatára. A folyók a hegységek lábánál hordalékkúpokat és elhagyott medreik mentén vastag üledéket raktak le. Ilyen például a Nyírség, a Kiskunság, a Mátra-alja, valamint a Bükkalja. A hordalékkúpok anyagából a szél homokot halmozott fel (Kiskunság; Nyírség), máshol vastag lösztakarót terített szét (Mezőföld; Bácskai-löszhát; Hajdúság; Maros-Körös köze; Nagykunság). Az Alföld domborzata A terület tökéletes síkság, a szintkülönbségek elenyészőek. A felszínt a folyók munkája alakította. Lösz és homok borítja. Itt található a Kárpát-medence legmélyebb pontja. Tengerszint feletti magassága 75,8 méter. Alföldi homokvidékeken találhatók a nagytáj magasabb pontjai. A nyírségi Hoportyó 183 méter, Ólom-hegy 174 méter Az Alföld legmagasabb buckái a Deliblát környékén húzódó homokvidéken találhatóak. A magyar-ukrán határon fekvő vulkáni szigethegy (Kaszonyi-hegy) 240 méter magas. Bárci-tető 219 méter Az Alföld vízrajza Az Alföldön inkább kisebb, sok mesterséges tó található, de a folyóvizei között jelentős folyókat találunk. Két legfontosabb folyói a Duna és a Tisza Duna mellékfolyója: Sió Tisza mellékfolyói: Szamos Bodrog Sajó Zagyva Körös Maros Állóvizei: Tisza-tó , Fehér-tó Az Alföld állatvilága Az Alföldön sok madár, hüllő és kétéltű él. Híres főleg az Alföldön, azon belül is a Hortobágyon tenyésztett szürkemarha. kanalas gém Rézsikló Mocsári béka Az Alföld jellegzetességei -Hortobágyi Nemzeti Park: Gémes kutak Hortobágyi (kilenclyukú) híd Alföld az ország keleti felén, a Kisalföld északnyugaton terül el. Az Alföld éghajlatának jellemzői keleti fekvésével és medencehelyzetével függnek össze. Meleg és száraz, gyakran aszályos nyarak és hideg telek jellemzőek. Főleg a Tiszántúlon jellemző északkeleti szelek miatt a középső területeken a csapadék mennyisége is igen kevés. Az Alföld felszíne alatt több ezer méter mélységben fontos ásványkincsek rejtőznek: a kőolaj és a földgáz.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Horváth Bence: Alföld
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 7
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 8
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna