D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hungarikum.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hungarikumok
B e s o r o l á s i   c í m : Hungarikumok
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Péterffy
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-03-20
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-08-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Péterffy Zoltán
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hungarikum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyarság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pálinka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : húsáru
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : solymászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Pannonhalmi Bencés Főapátság
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Aggteleki nemzeti park
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szikvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : operett
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Gundel étterem
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : porcelán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Puskás Ferenc (1927-2006)
V I A F I d : 27872658
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budai Várnegyed
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Hollókő
G e o N a m e s I d : 3051408
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Megkülönböztetésre, kiemelésre méltó érték, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével, minőségével a magyarság csúcsteljesítménye, amelyet külföldön és belföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékként tartanak számon. Története: A 2000-es évek elején egyedülálló kezdeményezés bontakozott ki Magyarországon, amelynek célja volt, hogy a nemzeti értékeket összegyűjtse és értéktárakba rendezze. A mozgalom legfőbb célja az értékek megfelelő védelme és nyilvántartása, valamint a következő nemzedék számára történő megőrzése volt. Ezen kiemelt törekvés hatására született meg végül a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, melyet az Országgyűlés - egyhangú szavazással- 2012. április 2-án fogadott el. Thököly pálinka A Hungarikumok Csabai kolbász Hungarikum díj Tokaji aszú Gyulai pároskolbász Hungarikumok: Kalocsai fűszerpaprika Magyar akácméz Neumann János életműve Kassai-féle lovasíjász módszer Puskás Ferenc Karcagi birkapörkölt Solymászat Hollókő ófalu Bencés Főapátság és természeti környezete Hortobágyi Nemzeti Park Köszönöm a figyelmet Szikvíz Andrássy út Magyar operett Gundel Étterem Pécsi ókeresztény temető Zsolnay porcelán Budai várnegyed
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : cseri7: Hungarikum
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pannonhalmi apátság
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hollókő, Ófalu, február utolsó napján
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 27
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 28
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna