D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kassa_nevezetes.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kassa magyar nevezetességei
B e s o r o l á s i   c í m : Kassa magyar nevezetességei
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Futó
U t ó n é v : Boglárka
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-03-20
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-05-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Futó Boglárka
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látnivaló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyarok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Márai Sándor (1900-1989)
V I A F I d : 17266902
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bacsó Béla (1891-1920)
V I A F I d : 15566793
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Gerster Béla (1850-1923)
V I A F I d : 23147095164025082654
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szálasi Ferenc (1897-1946)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : fesztivál
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kassa
G e o N a m e s I d : 724443
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Kassa magyar nevezetességei design by Dóri Sirály for Prezi Már 1230-ról említik okiratok a város létezését. Az 1300-as években vált szabadkirályi várossá és azóta is fontos szerepet tölt be az ország életében mindössze annyi kis változással hogy az 1920-as Trianon óta térképen Szlovákia területéhez tartozik. Márai Sándor (1900.ápr.11.) -író, költő /Kaland/, Pesti Hírlap, MTA Bacsó Béla (1891.január) -újságíró, a fehérterror ellen ír, agyonlövik Gerster Béla - a korinthoszi csatorna tervezője Szálasi Ferenc - politikus, katonatiszt, (Nyilas Keresztespárt) Története -különböző formájúaragonit képződményei miatt Európában egyedülálló - a barlang bejárati tárója a földalatti járatokba 642 m tengerszint feletti magasságban torkollik -a járatok összhossza 300 m, a levegő hőmérséklete 7,2º és 7,8ºC között mozog, a látogatás 30 percig tart Ochtinai Aragonit A város híres magyar szülöttei -számos fesztiválnak ad otthont -közkedvelt kiránduló hely -számos híres épület, palota és templom A város ma Kassai Hőlégballon fesztivál Kassai Ínyenc fesztivál Városi napok Hevhetia - zenei fesztivál Use the city - művészeti fesztivál Gurmán fest - ételfesztivál Nyár a parkban - zenei fesztivál Art film Fest - filmfesztivál A fesztiválokról...
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hollenzer László - Okos László: A kassai székesegyház
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Klösz György - Láng Adolf - Répászky Mihály: A kassai új szinház
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 8
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 9
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 140 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna