D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : klassz_ep_mo.jpg
C Í M 
F ő c í m : A klasszicista építészet Magyarországon
B e s o r o l á s i   c í m : Klasszicista építészet Magyarországon
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Deák-Ilkó
U t ó n é v : Dóra
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-03-20
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-04-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Deák-Ilkó Dóra
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : klasszicizmus
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : építészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Pollack Mihály (1773-1855)
V I A F I d : 23223671
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hild József (1789-1867)
V I A F I d : 11008386
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Deák téri evangélikus templom
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Pesti Vigadó (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : bazilika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Császár-Komjádi Béla Sportuszoda
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Diana fürdő
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Pollack Mihály Született: Bécs, 1773. augusztus 30. Deák téri evangélikus templom Az építkezés 1799 és 1808 között folyt Pesti Vigadó 1833-ban nyílt meg a Redoute (a mai Vigadó elődje) A klasszicista építészet Magyarországon A klasszicista stílus főbb jellemzői mértani testekre való leegyszerűsítés Magyar Nemzeti Múzeum Alapítási éve: 1802 szimmetria, áttekinthetőség nyugodtabb, monumentálisabb hatás visszafogottabb díszítések antik elemek használata Halála: Pest, 1855. január 3. Képzőművészeti Akadémián tanult Szépészeti Bizottmány tagja volt Alapítója: gróf Széchényi Ferenc Az építkezés 1837 és 1847 között folyt Petőfi Sándor - Nemzeti dal Az országgyűlés helyszíne is volt 1809 júliusától 1811 tavaszáig katonai ruharaktár volt A Hentzi-féle ágyúzáskor megrongálódott Főhomlokzatát Hild József építette Menedékként szolgált (1838-as pesti árvíz) Kossuth Lajos itt kereszteltette meg gyermekeit A korszakban ez volt Pest egyetlen koncertterme Híres fellépők: id. Johann Strauss, ifj. Johann Strauss, Joseph Lanner, Erkel Ferenc és Liszt Ferenc 1848-ban itt ülésezett az első népképviseleti országgyűlés Hentzi osztrák generális lövette szét az épületet Építés éve: 1829-1833 Hild József Született: Pest, 1789. december 8. Halála: Pest, 1867. március 6. Bécsi Művészeti Akadémián tanult Előtte ezen a területen Sóhivatal állt Pfeffer Ignác vette meg a telket 1823-ban felépült a kétemeletes lakóház és fürdő 1827 körül az első emeleti panzióban lakott gróf Széchenyi István A fürdő neve kezdetben Dunafürdő volt, mert a vizet a tulajdonos a Dunából vette, még pedig a vízemelőkészülék segítségével Császár fürdő 1806-ban Marczibányi István királyi tanácsos vásárolta meg a fürdőt, majd a Budai Irgalmasrendnek adta A fürdő jövedelméből betegeket és szerzeteseket tartottak el A Császár fürdő gőzfürdője egyike volt az első budapesti gőzfürdőknek Esztergomi bazilika Rudnay Sándor esztergomi érsek 1820-ban kezdett építészt keresni Az építkezés 1822 és 1869 között folyt Érdekességek: Magyarország 5. legmagasabb épülete, a bazilika belsejében található Bakócz-kápolna az ország egyetlen épen maradt reneszánsz épülete Valero selyemgyár Valero István hozta létre az első pesti selyemgyárat A tulajdonos eperfákat telepített a gyár köré, mint köztudott, ez a selyemhernyók tápláléka Később ez a gyár szűknek bizonyult, ezért az örökös, Valero Antal új gyárat építtetett A szabadságharc után az épületet kaszárnyának és raktárnak használták Diana fürdő Források Városismereti túrák során szerzett ismereteim Wikipédia: Pollack Mihály, Magyar Nemzeti Múzeum, Deák téri evangélikus templom, Pesti Vigadó, Hild József, Esztergomi bazilika, Császár fürdő, Diana fürdő, Valero selyemgyár https://www.mozaweb.hu/Lecke-VIZ-Muveszettortenet_7-Epiteszet-101130 http://www.bazilika-esztergom.hu/hu/toertenet http://nol.hu/archivum/archiv-19886-9273 https://hu.wikipedia.org/wiki/Klasszicizmus http://mnm.hu/hu/muzeumtortenet http://budapestcity.org/09-furdok/Csaszar-furdo/index-hu.htm http://vigado.hu/a-vigado-tortenete
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Joseph Vincenz, Haeufler: A Magyar Nemzeti Múzeum a mult század derekán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A pesti vigadó
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Esztergomi Bazilika
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 26
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 27
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 140 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna