D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : lanchid.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Lánchíd
B e s o r o l á s i   c í m : Lánchíd
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szamosvölgyi
U t ó n é v : Mihály
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Marschalkó
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1819-1877
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Clark
U t ó n é v : William Tierney
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1783-1852
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-03-21
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-02-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Szamosvölgyi Mihály
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Út- és vasútépítés
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : függőhíd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : oroszlán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. Lánchíd
G e o N a m e s I d : 9884493
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A híd születéséről készült a "A Hídember" című film. Széchenyi Láchíd A híd teljes neve Széchenyi Lánchíd, csak a köznyelv hívja Lánchídnak. Ez a legrégibb és a legismertebb híd Pest és Buda között, Budapest egyik jelképe, minden Budapestet bemutató könyvben, prospektusban benne van. A Lánchíd maga az angliai Hammersmith híd másolata, melybe Széchenyi beleszeretett, és ugyanazt szerette volna megépíteni. A híd megépítésének teljes költsége kb. 6,5 millió aranyforintot tett ki. Széchenyi sosem sétálhatott keresztül a hídon, mert annak megnyitásakor már elmegyógyintézetben kezelték. HÍDMESTER A Hídmester irodája az alagút elején található. A hídmesternek van egy álma, szeretne eljutni a Lánchíd kistestvéréhez, a Marlow-i hidhoz, amit szintén William Tierney Clark tervezett. Az általa megálmodott lánchidak közül már csak ez a kettő áll. AZ OROSZLÁNOK LEGENDÁJA A Lánchíd kőoroszlánjait Marschalkó János szobrász készítette. Az oroszlánoknak azonban nincs nyelvük. A legenda szerint ezt a fogyatékosságot egy vargainas fedezte fel. A szegény művész szégyenében még aznap beleugrott a Lánchídról a Dunába - s ezzel a szóbeszéd szerint Ő lett a híd első öngyilkosa. Tóth Béla anekdotagyűjtő azonban cáfolja ezt. A LÁNCHÍD A II. világháború végén a visszavonuló német csapat felrobbantotta a hidat.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Marschalkó János: A Lánchíd oroszlánja
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Chain Bridge, Budapest [Lánchíd, Budapest]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 8
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 9
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna