D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_parlament.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magyar parlament
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar parlament
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Csatlós
U t ó n é v : Fanni
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Steindl
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1839-1902
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-03-21
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-12-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Csatlós Fanni
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Országház (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : gótika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : eklektika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : törvényhozó hatalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Parlament, azaz Országház 2011 óta Világörökség része - felbecsülhetetlen muzeális érték Törvényhozás otthona Szent Korona őrzési helye Magyarország és a főváros szimbólumává vált Országház építése XIX. század végén kezdődött az építkezés, amely 17 éven át tartott (1885 - 1902) Steindl Imre építész - az épület megálmodója - és korának számos képzőművésze, mesterembere, a magyarság akkori erejét és önbizalmát fejezte ki ezzel az egyedülálló alkotással. Ekkor épült: Hősök tere Andrássy út Nyugati pályaudvar több Duna-híd a kontinens első földalatti vasútját is ebben az időben adták át Építésnél magyar alapanyagok használata és hazai iparosok, gyártók bevonása Díszítésében a környező Kárpát-medence növényvilágának megjelenítése 22-23 karátos aranyból 40 kg-ot használtak fel a Ház díszítésére. Az Országház épületének kialakítása tudatos szimbólumválasztások eredménye, fontos történelmi és politikai üzeneteket hordoz. Épület külső megjelenése Ház méretei tiszteletparancsolóak, ugyanis a Dunával párhuzamos épületszárny 268 méter hosszú legnagyobb szélessége pedig 123 méter legnagyobb magassága 96 méter Különféle építészeti stílusok keverednek az épületben: alaprajza barokk homlokzat díszítése a gótikus mennyezet díszítése reneszánsz stílusú Érdekességek az Országházról számokban Alapterülete 18 000 négyzetméter, négy szintre oszlik. Megépítéséhez 40 millió téglát használtak fel. A homlokzatot 90 kőszobor díszíti, amelyek a magyar történelem nagy alakjait jelenítik meg. 27 kapun keresztül lehet az Országházba bejutni. Az épületen belül 13 lift és több száz iroda található. A helyiségeket végtelennek tűnő folyosórendszer köti össze. A Házban futó vörös színű szőnyeg közel 3 kilométer hosszú. Magyar parlament 1. kupolacsarnok 2. főlépcsőház 3. az országgyűlés ülésterme 4. volt felsőházi ülésterem 5. vadászterem Barokk jellegzetességek Gótikus stílusjegyek Köszönöm a figyelmet! Kérdések: Mióta a Világörökség része? Ki volt az épület megálmodója? Milyen stílusjegyek találhatóak meg az épületen? Az épület díszítését illetően mi volt a fő cél? Milyen fő részekre tagolható az épület?
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Parlament Budapest
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 20
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 21
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna