D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : torok_muemlek.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kora újkori török műemlékek hazánkban
B e s o r o l á s i   c í m : Kora újkori török műemlékek hazánkban
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Deák-Ilkó
U t ó n é v : Dóra
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-03-26
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-04-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Deák-Ilkó Dóra
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : törökök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Gül Baba türbéje
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Idrisz Baba türbéje
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Gázi Kászim pasa dzsámija
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Özicseli Hadzsi Ibrahim-dzsámi
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Egri minaret
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Rác gyógyfürdő
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Memi pasa fürdője
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Király gyógyfürdő
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pécs
G e o N a m e s I d : 3046526
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Esztergom
G e o N a m e s I d : 3053163
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Eger
G e o N a m e s I d : 721239
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Gül Baba türbéje (Budapest) Gül Baba - harcos muszlim szerzetes volt Egri minaret Valamikor 1596 (Eger elfoglalása) és 1664 között építették Özicseli Hadzsi Ibrahim dzsámija Az esztergomi dzsámi - eltérően az általános dzsámi formától - kétszintes, téglalap alaprajzú épület Kora újkori török műemlékek hazánkban Készítette: Deák-Ilkó Dóra Idrisz Baba türbéje (Pécs) Idrisz Baba - jövendőmondó volt A temetésen részt vett I. Szulejmán szultán is A legenda szerint a város elfoglalásának hálaadó ünnepén, 1541. szeptember 2-án halt meg A Gül Baba sírja fölé emelt türbét a 3. budai pasa, Mehmed Jahjapasazáde építtette Néhány csodatétele miatt "szentként" tisztelték A türbe 1591-ben épült Idrisz Baba sziklába vágott sírhelyét csak 370 évvel később tárták fel, és megtalálták benne ép állapotban lévő csontvázát is Török uralom alatt összesen tíz minaretet emeltek a városban, de közülük csak ez az egy maradt meg A város visszafoglalása után a magyarok a minaret tetejére egy keresztet tettek A dzsámit Özicseli Hadzsi Ibrahim építtette Alsó része egy várkapu, a középkori vízivárosi várfal része. Erre épült a 17. század elején a dzsámi Az épület északi-nyugati sarkán egy minaret maradványa áll Érdekesség: Az imaterem falába korsókat falaztak be szájukkal a terem felé, hogy az ne visszhangozzon Gázi Kászim pasa dzsámija (Pécs) A dzsámi helyén hajdan egy 13. században épült gótikus templom állt A törökök bontották le a templomot, és annak köveiből Gázi Kászim pasa parancsára építették meg a saját dzsámijukat A néphiedelem szerint az építkezést a templomban álló kincsekből finanszírozták Király Gyógyfürdő (Budapest) Nyolcszögletű kupolacsarnoka a 16. századból, a török hódoltság idejéből származik; akkoriban a kisebb fürdők közé tartozott Rác Gyógyfürdő (Budapest) Buda visszafoglalását követően a császári kamara, majd 1696-ban Pergassi Károly császár kapitány tulajdonába került Memi pasa fürdője (Pécs) 16. században épült A fürdő helyen egy ferences kolostor állt A fürdő helységeit a padló alatt húzódó fűtőrendszer melegítette Érdekesség: A bejárat közelében egy nyolcszögű kő volt, amelyen a fürdővendégeket masszírozták 1565-ben Arszlán budai pasa építtette a fürdőt A városfalon belüli elhelyezkedés lehetővé tette az ostromok alatt is a fürdőhasználatot Vízellátása az építéskor és jelenleg is a Szent Lukács Gyógyfürdő térségében feltárt hévvizes kutakból történt Az eredeti létesítéskor a meleg víz helyszínre vezetése vörösfenyőből készített csatornában gravitációs úton volt megoldva Források Wikipédia: Gül Baba türbéje, Idrisz Baba türbéje, Gázi Kászim pasa dzsámija, Özicseli Hadzsi Ibrahim-dzsámi, Egri minaret, Rác Gyógyfürdő, Memi pasa fürdője, Király Gyógyfürdő http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k-iszl%C3%A1m_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szet_Magyarorsz%C3%A1gon http://hu.wikipedia.org/wiki/Sablon:T%C3%B6r%C3%B6k_kori_eml%C3%A9kek https://elismondom.wordpress.com/2013/03/27/budapest-furdovaros-torok-emlekek-4/ http://terebess.hu/keletkultinfo/minaret/pecs.html http://www.turabazis.hu/turamozgalom_ismerteto_226 Városismereti túrák során szerzett ismereteim Yunus Emre Enstitüsü előadásokon szerzett ismereteim Köszönöm a figyelmet!
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Deák-Ilkó Dóra: Klasszicista építészet Magyarországon
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Deák-Ilkó Dóra: Szecessziós építészet Magyarországon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 20
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 21
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna