D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 277_376_pix_Oldal_50_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A zöldség-elárusítók a központi vásárcsarnokban
B e s o r o l á s i   c í m : Zöldség-elárusítók a központi vásárcsarnokban
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Cserna
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1867-1944
V I A F I d : 76144928652954440057
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 23. sz. (1897. június 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Belkereskedelem
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vásárcsarnok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : piaci létesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiskereskedelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zöldség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zöldségtermesztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz. vége
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A zöldség-elárusítók a központi vásárcsarnokban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nem győz az ember eleget gyönyörködni a vásárcsarnokokban, Budapest eme legújabb nevezetességeiben. Különösen pedig az óriási nagyságú központi csarnok az, - ott a pompás Ferencz József-hid és vámpalota szomszédságában, - a mely még a fővárosi ember szemében is valóságos látványosság számba megy.
Ott vannak aztán mindjárt a szomszédságban a gyümölcsös, zöldséges kofák beláthatatlan telepei, elkülönítve szépen egymástól, tisztán, csinosan, példás rendben. Narancs, czitrom, alma, szamócza, cseresznye, spárga, retek, saláta, zöld borsó s minden egyéb gyümölcs és zöldség, szép rendben, roppant tömegekben sorakoznak egymás mellett s önként kínálják magukat a vevőnek a mi különben szükséges is, mert a kofáknak immár ezt nem lehet cselekedni. Ott olvasható ugyanis a falakon szanaszét a kemény tilalom, hogy a vevőkre nem szabad kiabálni: ide jöjjenek, amoda ne menjenek, stb. mint ez hajdan a Dunaparti ősi telepen olyan szokásos volt. Hagyni kell a vevőket a maguk tetszésére: hadd nézegessenek végig zavartalanul mindent, azután vásároljanak ott, a hol nekik legjobban megtetszik valami. Legfeljebb az a kis ártatlan "tévedés" nem jön büntetés alá, ha egyik-másik nyájas kofa, valamelyik tekintélyesebb kinézésű szakácsnét szándékosan "nagyságának" néz és tisztel. Ez nem igen árt senkinek a szakácsnénak jól esik, az előzékeny kofának meg jövőre is biztosítja a vevőt.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. junius 6.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Nagycsarnok (hivatalos nevén Központi Vásárcsarnok, egyéb nevei: Vásárcsarnok, Fővám téri központi vásárcsarnok, régebben Dimitrov csarnok) Budapest legnagyobb vásárcsarnoka, amely Budapest IX. kerületében, a Fővám tér (régebben Dimitrov tér) 1-3. alatt található.
A mai Szabadság híd pesti hídfőjénél volt a fővámház, ahol a Duna folyamon szállított áruk elvámolását végezték. A vízi út közelsége is magyarázza, hogy itt alakult ki Pest egyik piactere, két városrész, a Belváros és a Ferencváros határán. ...
Pecz Samu építész, műegyetemi tanár tervei alapján készült el 1897-ben, a szomszédos Közgazdasági Egyetemmel együtt. A magyarországi historizmus téglaépítészetének az egyik legszebb alkotása. A bejárati kőkapuk neogótikus stílusjegyeket viselnek. A tetőt a pécsi Zsolnay-gyár színes épületkerámiái fedik. Az épület alapterülete kb. 10 000 négyzetméter. Óriási vas tetőszerkezet fedi. Az épületet 1977-ben nyilvánították műemlékké. Az idők folyamán erősen tönkrement, 1994-re azonban felújították, 1999-ben pedig elnyerte az építészeti szakma legkiemelkedőbb nemzetközi elismerését, a FIABCI Prix d'Excellence díját. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pecz Samu: A budapesti központi vásárcsarnok átmetszeti képe - Budapest fővárosnak a párisi kiállításra küldött ismertető képeiből
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Központi vásárcsarnok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Budapest : Központi Vásárcsarnok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm Antal: A hal-árusitó helyek a központi vásárcsarnokban a király látogatásakor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm Antal: A király beirja nevét a vásárcsarnok emlékkönyvébe : Weimurm A. pillanatnyi fényképe után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm Antal: A baromfi-piacz a központ vásárcsarnokban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1679x1203 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna