D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 581_684_pix_Page_02_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek a iráni nagy-sósivatagból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek a iráni nagy-sósivatagból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Täbbes város kapuja
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Rakovszky Béla eredeti fényképei után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Rakovszky
U t ó n é v : Béla
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1860-1916
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 36. sz. (1897. szeptember 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : sivatag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sós sivatag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Irán
G e o N a m e s I d : 130758
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek a iráni nagy-sósivatagból. - Rakovszky Béla eredeti fényképei után.
Täbbes város kapuja
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Csak három oly oázt láttam, mely e fogalomnak igazán megfelel ezek: Fejzabad, Espek és különösen Täbbes, mely a sósivatag közepében fekszik és külön fejedelemséget képez. Itt még édes viz is van, a mennyi csak kell, a minek folytán oly dúsgazdag, mint bármelyik tropikus vidék. Datolya-pálma-kertek, datolyaerdők vannak itt, mindenféle gyümölcs, gabona, juhászat, tevetenyésztés, stb. A täbbesi oázon van a 18,000 lakosú Täbbes város és hat, hozzá tartozó község. Täbbes városát egy mély, igen széles árok és egy magas fal veszi körül, kapuit nagy és erős bástyák védik és a város közepén egy mesterséges dombon oly nagy czitadella emelkedik, hogy az magában egy külön városrészt képez, melyben szükség esetén az egész lakosság menedéket találhatna.
Az uralkodó emirnek czimezteti magát s arab eredetű, előkelő családból származik. Alakosság pedig persa, afghan, beluds, s ki tudja mi mindenféle más népek keveréke.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. szeptember 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rakovszky Béla: Képek a iráni nagy-sósivatagból. - Rakovszky Béla eredeti fényképei után : A täbbesi emir és környezete
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1086x632 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna