D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 277_376_pix_Oldal_43_Kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Kisfaludy-Társaság tagjai
B e s o r o l á s i   c í m : Kisfaludy-Társaság tagjai
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Horvát Boldizsár (1887)
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Tóth Lőrincz (1841)
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Pulszky Ferencz (1847)
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 23. sz. (1897. június 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Horváth Boldizsár (1822-1898)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Tóth Lőrinc (1814-1903)
V I A F I d : 102331802
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Pulszky Ferenc (1814-1897)
V I A F I d : 47510500
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Kisfaludy-Társaság tagjai
Horvát Boldizsár (1887)
Tóth Lőrincz (1841)
Pulszky Ferencz (1847)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Kisfaludy Társaság (korabeli helyesírással Kisfaludy-Társaság) Kisfaludy Károly barátai és írótársai által 1836-ban Pesten alapított társaság, amelynek célja kezdetben a költő összes műveinek kiadása és emlékművének felállítása volt. A társaság Kisfaludy halála után fontos irányítója lett az irodalmi ízlés fejlesztésének s a hazai szépirodalom támogatásának. A 19. században havonkénti felolvasó ülései az irodalmi élet legfontosabb eseményei közé tartoztak. A társaságot 1952-ben feloszlatták, működése megszűnt. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Horvát Boldizsár (olykor Horváth, Szombathely, 1822. január 1. - Budapest, 1898. október 28.) magyar író, költő, jogtudós, politikus, igazságügy-miniszter az Andrássy-kormányban. Az MTA és a Kisfaludy Társaság tagja.
(Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tóth Lőrinc (Rév-Komárom, 1814. december 17. - Budapest, 1903. március 17.) okleveles ügyvéd, kúriai elnök, drámaíró, szakíró a Magyar Tudományos Akadémia, a Kisfaludy Társaság, a Petőfi Társaság, valamint a Fővárosi törvényhatósági bizottság virilista tagja.
(Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Cselfalvi és lubóczi Pulszky Ferenc Aurél (Eperjes, 1814. szeptember 17. - Budapest, 1897. szeptember 9.) politikus, régész, műgyűjtő, az MTA tagja.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Horvát Boldizsár 1867-iki fénykép után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Borsos : Horvát Boldizsár Borsos 1867-iki fényképe után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger : Horvát Boldizsár Ellinger fényképe a 80-as évekből
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger : Horvát Boldizsár Ellinger 1871-iki fényképe után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi Mór: Horvát Boldizsár Erdélyi 1897. évi fényképe után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tóth Lőrincz
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Tóth Lőrincz
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pulszky Ferenc
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pulszky Ferencz
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Doby Jenő: Pulszky Ferencz 1834-1884
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 538x642 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna