D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 801_922_pix_Oldal_35_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jókai a dolgozószobájában
B e s o r o l á s i   c í m : Jókai a dolgozószobájában
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1934
V I A F I d : 296144927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 53. sz. (1893. deczember 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szoba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobaberendezés komplett (lakb)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : helyiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Jókai a dolgozószobájában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Dolgozó - szobája bútorai mind becses antikdolgok: csavart lábú asztalok, arany- és gyöngyház - berakatokkal, titkos fiókokra járó mozaik-szekrények, ládák, pohárszék-alaku állványok festésekkel, üvegszekrények, mindez elborítva drága kötésű óriás diszmüvekkel, albumokkal, ritka illusztrácziókkal, melyek a világirodalom legszebb ilynemű kiadványai közé tartoznak, továbbá mindenféle régi fegyverekkel, írószerekkel, térképekkel, vázákkal, ritka edényekkel." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 9. sz. márczius 1.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A dolgozó szoba falai zöld szövettel vannak bevonva, a padló pedig vörös szőnyeggel ékes. De a fehér szín sem hiányzik. Ott hever mindjárt az ajtó mellett egy hatalmas jegesmedve-bőr. Fehér az, mint az éjszaki sark hava, a honnan ide került.
Mindjárt a medvebőr mellett ott van a szegedi nők díszes ajándéka: egy piros bársony karszék s ugyanilyen asztalka. Közelében ott all a költő mellszobra Huszár készítette a falon olajfestésű arczképe Horovitztól, melynek másolatát mai számunk mellékletéül adjuk nem messzire boldogult nejéé, a nagy művésznőé, Badicz Ottótól.
A közeli sarokban ott melegít barátságosan a Jókai kedvencz kandallója. Nevezetesség a maga nemében. A kandalló tetején sokmindenféle apró csecsebecse van. Egy csapat szobor, kókuszdió-kutya, ódon gyertyatartók, főkép pedig egy kis különös régi órácska, mely zsebóra is, asztali óra is egy személyben.
A kandallóhoz közel egy asztal szintúgy görnyedezik a sok díszkötésü, selymes, bársonyos oklevél súlya alatt. A különféle testületek, városok, egyesületek díszoklevelei. Az asztal mellett termetes bőrdívány nyújtózkodik, fölötte néhány érdekes kép, így Mészölytől egy szép festmény, továbbá a költő maga festette arczképe 18 éves korából, s boldogult felesége képmása, szintén Jókai ecsetjétől. Közel ide egy kis üveges szekrény áll a fal mellett Jókai saját faragása. Belsejében ott fehérlik egy csapat mithologiai istenasszony, mind a koltó ónkeze műve, - a párkányzaton pedig egy nyalka fakulacs és egy csomó bosnyák kés hever szép egyetértésben.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. deczember 31.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dörre Tivadar:
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1057x1064 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna