D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jun1_17.jpg
C Í M 
F ő c í m : Babits-síremlék
B e s o r o l á s i   c í m : Babits-síremlék
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : bronz dombormű
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Ferenczy Noémi és Ferenczy Béni
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Ferenczy
U t ó n é v : Béni
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1890-1967
V I A F I d : 13668998
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kass
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1927-2010
V I A F I d : 107595371
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-24
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : dombormű
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1990
S o r o z a t : 1990. Ferenczy Noémi és Ferenczy Béni
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dombormű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Babits Mihály (1883-1941)
V I A F I d : 49221125
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1990-1992
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1990. FERENCZY NOÉMI ÉS FERENCZY BÉNI
Ferenczy N. (1890-1957) és Ferenczy B. (1890-1967) születésének 100. évfordulója alkalmából.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Kass János (keret)
Á 1990. jún. 18.-1992. dec. 31.
P 4047: 773 300 fog. 4 600
4048 4096 5 Ft Ferenczy B.: Babits-síremlék - bronz dombormű 80,- 60,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ferenczy Béni magyar szobrász, grafikus, éremművész. Ferenczy Károly és felesége, Fialka Olga ikergyermekei voltak Béni és Noémi. Béni a nagybányai festőiskola növendéke volt 1907-1908-ban, Iványi Grünwald Béla és Réti István volt tanítómestere. 1908-tól Firenzében, Münchenben és Párizsban is megfordult. Párizsban Émile-Antoine Bourdelle, majd 1912-ben Alexander Archipenko tanítványa volt. 1914-ben tért haza. Korai korszakában az archaikus görög művészet hatott rá. Első nagyobb bemutatkozása 1916-ban volt az Ernst Múzeumban a család többi művésztagjával együtt. A Tanácsköztársaság kulturális feladataiban való részvétele miatt 1918-ban Bécsbe emigrált, ahol főleg kisméretű kubista szobrokat készített, mint pl. a Térdelő férfi. 1932-35 között a Szovjetunióban élt, itt fogott bele híres művész-érem sorozatába, melyek közt megtalálható Poussin, Van Gogh A nagy beteg Ady, Michelangelo, Goya, Bartók Béla, Greco, Leonardo da Vinci, Raffaello stb. 1936-tól Budapesten dolgozott és ekkor indult el a művészetére jellemző női aktok - Atalanta - és portrék - Álló fiú, Miklós - korszaka. A II. világháború során műterme súlyos károkat szenvedett, gipszek és akvarellek égtek el, bronzszobrok olvadtak meg, de egy svájci-olasz tanulmányút után alkotómunkáját lendülettel folytatta. Csodás akvarelleket festett. Nevesebb munkái még: Játszó fiúk, Ülő női akt, Géniusz, Babits síremlék stb. 1945-49 között a Képzőművészeti Főiskola tanára volt. 1948-ban készült Petőfi köztéri szobra. 1948-tól főként könyvillusztrációkkal foglalkozott. 1949-ben kényszer nyugdíjazták. 1956-ban súlyos agyvérzés következtében jobb oldala lebénult, kénytelen volt bal kézzel megtanulni alkotni. Utolsó balkezes munkái közül kiemelkedik Aranykor című 1959-es műve. (Műv.L.1966.2k.44 o., Larousse 1991.1k.849 o., MNL.7k.889 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Június) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ferenczy Noémi, Kass János: Szövőnő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 792x1083 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn