D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Page_19_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Pálmay Ilkáról
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Pálmay Ilkáról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Strelisky budapesti fölvételei és külföldi fényképek után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Strelisky
U t ó n é v : Lipót
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1807-1905
V I A F I d : 96459792
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 3. sz. (1901. január 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Pálmay Ilka (1859-1945)
V I A F I d : 13670794
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színházi foglalkozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színháztörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Hegyi Aranka (1855-1906)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Pálmay Ilkáról. - Strelisky budapesti fölvételei és külföldi fényképek után
Hegyi Aranka és Pálmay Ilka (nevetve). "Rip Van Winkle" (Vidorral.). Hegyi Aranka és Pálmay Ilka (sírva).
Czigánybáró (Margó Czéliával és Hegyi Arankával). "Mikádó" (Hegyi Arankával). "A model."
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pálmay Ilka (született: Petráss Ilona, Ungvár, 1859. szeptember 21. - Budapest, 1945. február 17.) magyar színésznő.
Pályafutását Kassán indult, 1875-76-ban. Játszott 1876-77-ben Eperjesen és Szatmáron, 1877-78-ban Kecskeméten, 1878-79-ben a Népszínházban, 1879-80-ban Kolozsvárott, 1880-ban Bécsben, 1881-től 1889-ig pedig újfent Népszínházban. Vendégszereplőként gyakorta járt külföldön is, 1890-91-ben, 1893-ban és 1895-ben Bécsben, 1891-ben Prágában, 1892-93-ban Berlinben, 1896-97-ben Londonban, 1905-06-ban New Yorkban. 1900 és 1905 között a Nép-, 1901-ben a Víg-, 1902-03-ban és 1908-ban a Magyar, 1906-ban, 1908-09-ben és 1924-ben a Király, 1919-20-ban a Városi, 1925-ben a Belvárosi, 1928-ban pedig a Nemzeti Színházban szerepelt. 1928-ban vonult vissza a színjátszástól. 1910-ben Kolozsvárott örökös, 1911-ben a Nemzeti Színházban tiszteletbeli taggá választották meg. Ünnepelt primadonna volt, művészetének akkor élte fénykorát, amikor a klasszikus operett. Magyarországon neki köszönhető a műfaj sikere. A nézőket magával ragadta szépsége, tiszta hangja, bájos megjelenése és finom ízlésű játéka. Sikereket aratott drámákban és népszínművekben egyaránt. Írt verseket is, emlékiratai is megjelentek.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pálmay Ilka
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Strelinsky: Képek Pálmay Ilkáról : Molly a "Szegény Jonathán"-ban. Strelisky budapesti fölvételei és külföldi fényképek után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1904x2039 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna