D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_180_pix_Page_35_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az erdélyi Magyar Közművelődési Egylet jelmezes báljáról
B e s o r o l á s i   c í m : Erdélyi Magyar Közművelődési Egylet jelmezes báljáról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A menyasszony kiadása
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Jelenet a régi erdélyi lakodalomból
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Dunky
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1860-1941
V I A F I d : 166346548
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Dunky
U t ó n é v : Kálmán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1935
V I A F I d : 166542520
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 9. sz. (1901. márczius 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egyesület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közművelődés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelmezbál
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : esküvő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Erdély
G e o N a m e s I d : 664661
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1901. február 18.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1702
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az erdélyi Magyar Közművelődési Egylet jelmezes báljáról. - "A menyasszony kiadása." (Jelenet a régi erdélyi lakodalomból.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kolozsvári Nemzeti Színházban egy tündérképet varázsolt vissza Erdély dicsőséges múltjából az EMKEjelmezes magyar báljának megnyitója február 18-án, bemutatván műkedvelőkkel egy régi erdélyi főúri lakadalom korhű életképét.
Erdély legszebb asszonyai és leányai, a hazafiságukról híres erdélyi főurak és a közélet előkelőségei voltak a szereplők, a kik egy letűnt régi jó világot varázsoltak vissza a "történeti korrajz" három felvonásában. S a mi családi kincs, "arany- és ezüstmarha", ékszer, aranycsipke, régi díszruha van a Királyhágón túl, az mind előkerült s ott pompázott a "Régi erdélyi lakadalom" színterén számos ékszer és több női ruha olyan, a mely ott lehetett a 200 évvel azelőtti gyalui lakodalmon is.
Magának a darabnak szövege három színből áll: 1. A menyasszony kikérése, 2. Nászlakoma és 3. Menyasszony táncz. Mindhárom a gyalui vár lovagtermében játszik 1702-ben.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. márczius 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dunky fivérek : Az erdélyi Közművelődési Egylet közgyűlése Deésen : A közönség csoportosulása a templom körül, hol a gyűlés tartatott
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az erdélyi magyar közművelődési egyesület palotája Kolozsvárott
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2545x1320 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna