D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_Page_04_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek a gabela-zelenkai vasút megnyitásáról
B e s o r o l á s i   c í m : Képek a gabela-zelenkai vasút megnyitásáról
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Hollán
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : ifj.
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 30. sz. (1901. julius 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : megnyitó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : találkozó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bosznia-Hercegovina
G e o N a m e s I d : 3277605
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Dalmácia
G e o N a m e s I d : 3435334
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1901. julius
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek a gabela-zelenkai vasút megnyitásáról
Hegedűs miniszter Tarkovica állomáson Passini udvari tanácsossal.
A fogadtatás Uskopljében. (Wittek osztrák vasúti miniszter üdvözlése szemben a miniszterrel a mosztári r. kath. püspök és báró Kutschera.)
Hegedűs miniszter Hum állomáson, Papp Géza, Ehrenhöfer és Passini társaságában.
Dubravica állomáson. (Horovitz osztályfőnök Ehrenhöfer osztálytanácsos, Cseh Ervin miniszter, Grimberger osztrák vasúti referens és Call osztrák kereskedelmi miniszter.)
Báró Appel tábornok, s vele szemben Call osztrák kereskedelmi miniszter.
Turkovics állomáson. (Szalay László és Rajner udvari tanácsosok, Sonnleitner igazságügyi osztályfőnök, Kuh, gróf Chorinszky és Krenn titkárok a közös pénzügy- és osztrák kereskedelmi minisztériumban.)
A szerajevói papi iskola előtt. (Hörmann Konstantin, Szatmári Mór, Papp Géza, Ehrenhőfer, Barvits min. tanácsos és Rákosi Viktor.
A Bosna-szálloda Ilidzsében. A vonat fogadtatása Zavalánál. (A sziklákon zsiviózo herczegóczok.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A társaság Kállay Béni közös pénzügyminiszter és Wittek H. osztrák vasúti miniszter meghívása folytán Bosnyákországon át Herczegovinába és Dalmácziába utazott a gabela-zelenikai vasút megnyitására. Ez az új pálya egészben véve 207 kilométer hosszú, a miből 132 kilométer bosnyák (herczegovinai), 75 km. osztrák (dalmácziai) területre esik. A vonal a bosnyák-herczegovinai államvasutak Gabela állomásából indulva ki, jórészt a herczegovinai-dalmát határ mentén halad Zelenikáig a Bocche di Cattaróban. Egyik elágazása Hum állomástól Trebinjébe, a másik Uszkoplje állomásról Gravozába (Raguzába) vezet. Ez az utóbbi elágazás adja meg az új vasút jelentőségét Magyarország szorosabban vett érdeke szempontjából, mert Bosnyákországon és Herczegovinán át új összeköttetést létesít Budapest és az Adriai-tenger között. Nyugat-Európából ma már vasúton mehetünk Raguzába, a dalmát tengerpartnak erre az épen olyan érdekes, mint elragadóan szép pontjára. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. julius 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Topics Ferencz: Képek a gabela-zelenkai vasút megnyitásáról: A megnyitó vonat
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1905x2665 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna