D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_Page_53_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Szent-Istvánnnapi sportversenyekről
B e s o r o l á s i   c í m : Szent-Istvánnnapi sportversenyekről
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 35. sz. (1901. szeptember 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sporttörténet
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Versenysportok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kerékpárverseny
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kerékpársport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzetközi verseny
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sportesemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sportverseny
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Szent-Istvánnnapi sportversenyekről
Indulás az 50 kilométeres versenyre
Herczeg Béla bajnok
Vejtruba J. (Prága)
Bäumler Ede (Budapest)
Jehlicka István (Prága)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szent István napján a lóversenyen kívül még másik, igen érdekes látványosság kínálkozott a fővárosi sportkedvelő közönségnek. Ekkor tartották ugyanis a nagy nemzetközi kerékpárversenyeket, melyeken a legjobb magyar kerékpárosokkal a legjelesebb cseh versenyzők szállottak síkra. A nemzetközi versenyek, melyek elé a sportkedvelő közönség nagy érdeklődéssel nézett, a csehek győzelmével végződtek. A nemzetközi nagy díjat Jehlicska István prágai kerékpáros nyerte el igen erős küzdelem után, a melyben négyen majdnem egyszerre értek be, amennyiben egy-egy "gumihossz" választotta el őket egymástól. Prágai versenyző győzött a Handicap versenyben is: Vejtruba J. A Szent István-dijat Bäumler Ede kapta, a magyar bajnokságot pedig Herczeg Béla e két versenyben csak magyarok vehettek részt. E nyerteseken kívül még az ötven kilométeres futásban résztvettek képét is bemutatjuk, az indulás (start) pillanatában. E versenyben Geiger Ferencz győzött, a ki a képen jobbról számítva a harmadik kerékpáros.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. szeptember 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm : A budapesti kerékpár-korzóról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1813x871 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna