D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_oldal_25_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Empire báli ruha
B e s o r o l á s i   c í m : Empire báli ruha
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 4. sz. (1902. január 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ruha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : viselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Empire báli ruha (Fénykép)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Legújabban erősen hódítanak az Empire testhez nem álló köntösei. Mint báli ruhák, ezen puha és az alak karcsúságát inkább csak sejtető ruhák rendkívül hatásosak. Többnyire sűrű, posztóhoz hasonló fénynyel szőtt Crépe de Chineből készülnek. E sűrű szálú, de mindamellett tapadó szövet különösen alkalmas a kecses redőzet alakítására. Az empire ruhákon is ott libeg a fodorszegély, míg a selyembélés fölé simán omlik a félbő felső ruha. Az ujjak a kivágott ruháknál is többnyire könyökig érők, alul dús, többszörös fodrokkal.
A leányok báli ruhájának szövete a habkönnyű fleur de lis, voile de l'lnde és crépe de Chine, valamint az ezüstcsillámokkal és arany-, ezüstpillékkel tele szórt tüll d'argont és a chenilliapettyes tüll d'esprit. Az asszonyoknál drága pillés csipkeszövetekkel, fényes selymek, pannebársonyok és ezek selyemutánzatának gyönyörű sokaságával gondoskodott az idei báli divat.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. január 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Báli öltözékek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Párisi divatképek : Estély-ruha
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 532x908 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna