D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 669_764_pix_Oldal_21_Kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vásárhelyi Pál szobra Szegeden
B e s o r o l á s i   c í m : Vásárhelyi Pál szobra Szegeden
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Szécsi
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1856-1904
V I A F I d : 308221299
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Mátrai
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1875-1965
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-06-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Újság
M e g j e l e n é s : 52. évf. 44. sz. (1905. október 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Toldy Ferenc (1805-1875)
V I A F I d : 56622008
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : kritikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalomtörténész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szeged
G e o N a m e s I d : 715429
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vásárhelyi Pál szobra Szegeden. - Szécsi Antal és Mátrai Lajos szoborműve.
A szobor a leleplezés után.
Tiszamenti kubikosok. (A Vásárhelyi-szobor mellékalakja.)
Anya és gyermeke. (A Vásárhelyi-szobor mellékalakjai.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szobra, melyet a Mérnök- és Építész-Egylet kezdeményezésére állítottak fel, a szegedi Szé­chenyi-téren áll; a két nagy férfiú neve itt is kapcsolatba jut egymással. A szép szobor, melyet Szécsi Antal tervezett, halála után pedig Mátray Lajos fejezett be, sziklatalapzaton, vállára vetett hosszú köpönyegben állva ábrázolja Vásárhelyit, a mint a Tisza felé mutat, felhíva a nemzetet az árvíz pusztítása elleni védekezésre. A talapzat alján elül egy anya szorítja keblére az árvízből kimentett gyermekét, hátul pedig csónakba készül szállni egy csákányos magyar kubikos. Kifejező alkotás, mely jellemzetességével megkapja a nézőt. E szobornál is hangosabban hirdetik azonban Vásárhelyi nevét hatalmas alkotásai.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1905. október 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lakat Imre [et al.]: Vásárhelyi Pál emlékmű
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1579x1135 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna