D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : multimedia.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az informatika- és a nyelvoktatás támogatása Tantál multimédia rendszerekkel
B e s o r o l á s i   c í m : Informatika- és a nyelvoktatás támogatása Tantál multimédia rendszerekkel
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Vigh
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-07
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2008-09-25
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Szakképzés
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Informatika az oktatásban
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Nyelvhasználat
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : informatika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információtudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelvoktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelvművelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelviskola
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2008. szeptember 25.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 2008. szeptember 25-én MMO-n elhangzott előadás prezentációja
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Dia 1 2008. szeptember 25.Vigh György: Az informatika- és a nyelvoktatás MMO 2008 - Budapest1. oldal Dia 2 2008. szeptember 25.Vigh György: Az informatika- és a nyelvoktatás MMO 2008 - Budapest2. oldal Multimédia az oktatásban 2008 Konferencia 2008. szeptember 25-26. Zsigmond Király Főiskola Budapest Dia 3 2008. szeptember 25.Vigh György: Az informatika- és a nyelvoktatás MMO 2008 - Budapest3. oldal Az informatika- és a nyelvoktatás támogatása Tantál multimédia rendszerekkel Vigh György informatikai taneszköz-szakértő informatikai beruházási és beszerzési szakértő Felnőttképzés Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület e-mail: vigh.gyorgy@suli-soft-design.hu Dia 4 Milyen rendszerek léteznek? Tantál MIDILAB Tantál Mobil Tantál SMART-16 Tantál Xénia Tantál NLPC-24 TanNet Pro TanNet Multimédia Tantál NLPC Multimédia Smart Media szoftver 2008. szeptember 25.Vigh György: Az informatika- és a nyelvoktatás MMO 2008 - Budapest4. oldal Dia 5 2008. szeptember 25.Vigh György: Az informatika- és a nyelvoktatás MMO 2008 - Budapest5. oldal Mire alkalmasak a Tantál rendszerek? informatika-számítástechnika oktatásra nyelvoktatásra általános célú prezentáció tartására bármely más tantárgy egyéni, interaktív tanulására, tanári felügyelettel és segítséggel gépírás oktatására. Dia 6 2008. szeptember 25.Vigh György: Az informatika- és a nyelvoktatás MMO 2008 - Budapest6. oldal Dia 7 2008. szeptember 25.Vigh György: Az informatika- és a nyelvoktatás MMO 2008 - Budapest7. oldal Dia 8 2008. szeptember 25.Vigh György: Az informatika- és a nyelvoktatás MMO 2008 - Budapest8. oldal Dia 9 2008. szeptember 25.Vigh György: Az informatika- és a nyelvoktatás MMO 2008 - Budapest9. oldal Dia 10 2008. szeptember 25.Vigh György: Az informatika- és a nyelvoktatás MMO 2008 - Budapest10. oldal Dia 11 2008. szeptember 25.Vigh György: Az informatika- és a nyelvoktatás MMO 2008 - Budapest11. oldal Meglévő kabinetben is alkalmazhatók. Szemléletes bemutathatóság. Gyors ellenőrzés és beavatkozás. Hálózati szoftvert nem igényel. Miért előnyös az alkalmazásuk? Dia 12 2008. szeptember 25.Vigh György: Az informatika- és a nyelvoktatás MMO 2008 - Budapest12. oldal Legfeljebb 30 munkahely. Legfeljebb 1280x1240 képpontos felbontás. Nem adják ingyen. Milyen korlátai vannak? Dia 13 2008. szeptember 25.Vigh György: Az informatika- és a nyelvoktatás MMO 2008 - Budapest13. oldal NLPC MultiMédia laboratórium Dia 14 2008. szeptember 25.Vigh György: Az informatika- és a nyelvoktatás MMO 2008 - Budapest14. oldal Nyelvoktatás Dia 15 2008. szeptember 25.Vigh György: Az informatika- és a nyelvoktatás MMO 2008 - Budapest15. oldal tanulók tetszőleges csoportokba sorolása csoportokhoz tetszőleges jelforrás rendelése tanulók beszélgető párokba rendezése tanulók beszélgető csoportokba rendezése tanulónként egyéni munka engedélyezése a tanulók nevének eltárolása osztályonként a tanár által beállított csoportosítások eltárolása a csoport vagy a kiválasztott tanuló hangja magnetofonon, számítógép merevlemezén rögzíthető, visszajátszható szólista üzemmód behallgatás, illetve kiszólás. Milyen lehetőségei vannak a tanárnak? Dia 16 2008. szeptember 25.Vigh György: Az informatika- és a nyelvoktatás MMO 2008 - Budapest16. oldal Választható "programok" tanári magnetofon hangja (2 db) egyéb hangforrás (2 db) tanár hangja kiválasztott diák hangja kiválasztott csoport hangja videomagnó hangja tanfelügyelő hangja számítógép hangkártyájának hangja. Milyen lehetőségei vannak a tanárnak? Dia 17 2008. szeptember 25.Vigh György: Az informatika- és a nyelvoktatás MMO 2008 - Budapest17. oldal önálló gyakorlás beszélgetés a tanárral párbeszéd gyakorlása tanulótárssal csoportos társalgás beszélgető csoportban központi tananyag hallgatása saját vagy hallgatott hang rögzítése és visszahallgatása jelentkezés tanárhívó gombbal program hangerejének egyéni szabályozása. Milyen lehetőségei vannak a tanulónak? Dia 18 2008. szeptember 25.Vigh György: Az informatika- és a nyelvoktatás MMO 2008 - Budapest18. oldal Mi jellemzi a rendszert? Egyszerű, áttekinthető kezelés. Biztonságos alkalmazás. Megbízhatóság. Méretezhetőség. Nyitottság. Bővíthetőség. Dia 19 2008. szeptember 25.Vigh György: Az informatika- és a nyelvoktatás MMO 2008 - Budapest19. oldal Referencia BME GTK Idegennyelvi Központ (2 db) Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Magyar Bíróképző Akadémia Gourmand Kereskedelmi, Vendéglátó-ipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium Arany János Általános Iskola és Gimnázium Dia 20 2008. szeptember 25.Vigh György: Az informatika- és a nyelvoktatás MMO 2008 - Budapest20. oldal Ki tervezte, gyártja és forgalmazza? Cím: 1149. Budapest, Nagy Lajos király útja 117. Telefon: 220-6454Fax: 220-6455 Drótposta: tantal@t-online.hu URL: www.tantal.hu Dia 21 2008. szeptember 25.Vigh György: Az informatika- és a nyelvoktatás MMO 2008 - Budapest21. oldal KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Dia 22 2008. szeptember 25.Vigh György: Az informatika- és a nyelvoktatás MMO 2008 - Budapest22. oldal VÁROM A KÉRDÉSEKET!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ollé János: Az információs társadalom technológiai környezete. Eszközrendszerek és alkalmazások
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 22
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x519 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet