D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 861_1024_pix_Oldal_37_kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Teck herczegi család
B e s o r o l á s i   c í m : Teck herczegi család
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Adelaide herczegnő, a most elhunyt Teck herczeg anyja
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-02-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 57. évf. 45. sz. (1910. november 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mária Adelaida (Cambridge: hercegnő) (1833-1897)
V I A F I d : 316447694
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Nagy-Britannia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Teck herczegi család.
Adelaide herczegnő, a most elhunyt Teck herczeg anyja.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mária Adelaida Vilhelmina Erzsébet (Hannover, 1833. november 27. - Richmond Park, 1897. október 27.) cambridge-i hercegnő.
1863-ban az akkor 30 éves Mária még mindig hajadon volt, ami minden társadalmi körben igen kirívó esetnek számított, ugyanis az ilyen korú férjezetlen hölgyeket már vénlánynak vagy aggszűznek kezdték el gúnyolni egyesek, ezért a hercegnő kiházasítása igen sürgető és nehéz feladatnak ígérkezett. A kihívást maga Viktória királynő vállalta magára, aki igyekezett megtalálni rokona számára a lehető legjobb származású hitvest.
Mivel alkalmasabb jelölt nem akadt, a hercegnő végül úgy döntött, nőül megy Ferenchez. Az esküvőt 1866. június 12-én tartották a Surrey megyei Kew városában, a Szent Anna-templomban.
A házasságkötés után Mária férjét Viktória királynő is elismerte a hercegi cím jogos viselőjeként, a frigy pedig gyümölcsözőnek bizonyult, mivel négy közös gyermek született belőle.
1897. október 27-én, 63 éves korában elhunyt, a Surrey megyei Richmond Park White Lodge nevű királyi rezidenciáján. A windsori Szent György-kápolnában helyezték végső nyugalomra.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Teck herczegi család
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 785x1196 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna