D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 861_1024_pix_Oldal_51_kep_0001c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mezőkövesdi viseletek
B e s o r o l á s i   c í m : Mezőkövesdi viseletek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Készülődés a templomba
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-02-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 57. évf. 46. sz. (1910. november 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Mezőkövesd
G e o N a m e s I d : 717652
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mezőkövesdi viseletek.
Készülődés a templomba.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az első, a mi feltűnik: a szoknya. Csaknem földig érő, ezer ránczba szedett, minden lépésnél ringó, hullámzó tömeg. Tökéletesen kerek és egyforma az egymásra szedett szoknyák vége: egy centiméternyi eltérés is alig van közöttük. Alul kilendül kissé, úgy, hogy úgynevezett harangalakja van az egésznek. Ez az alak minden mozdulatnál új, festői formákban változik. A szoknya természetesen egy erőteljes alapszínen apró virágokkal van telehintve. Felette egy szintén ránczba szedett, vele csaknem egyforma nagy hosszú, kötényszerű ruhadarab, ezüstös és aranyos "flitterrel" kivarrva, színesen szegélyezve. Ezen a kisebb, fekete kötény, alsó szélén - a jómód szerint - arasznyira olykor csaknem feléig ezer tarka selyemszinből összeállított mintájú kivarrással. A derékon kis ujjatlan pruszlik, fehér ingvállon vörös pamut-kivarrás gazdag tulipános, szegfűs, vagy más magyaros minta. Keresztbe kötött színes, rojtos szélű kázsmir-kendő a vállon. A leányok haja leeresztve, az asszonyok fején széles, keményített betéttel kitartott kendő, a legélénkebb, a legtüzesebben ragyogó színű. Különösen a sárga mindenféle változatait kedvelik. Az asszonyok színes, kivarrott papucsot viselnek. " (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1910. november 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mezőkövesd
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mezőkövesdiek vasárnap, templomból jövet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 783x1084 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna