D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0353_0472_pix_Oldal_48_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Strauss Richárd "A rózsalovag" operája a budapesti Operaházban
B e s o r o l á s i   c í m : Strauss Richárd "A rózsalovag" operája a budapesti Operaházban
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Balogh
U t ó n é v : Rudolf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1879-1944
V I A F I d : 7678311
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : zeneszerző
B e s o r o l á s i   n é v : Strauss
U t ó n é v : Richard
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1949
S o r s z á m : 2
S z e r e p : szövegíró
B e s o r o l á s i   n é v : Hofmannsthal
U t ó n é v : Hugo von
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
N é v v á l t o z a t o k : Loris
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1874-1929
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-08-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 22. sz. (1911. május 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Egyéb előadóművészet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : opera
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : előadás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Magyar Királyi Operaház (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Kornay Richárd (1870-1931)
V I A F I d : 311722913
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kertész Ödön (1870-1928)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Izsó Zoltán (1878-1920)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Sándor Erzsi (1885-1962)
V I A F I d : 56200928
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Dömötör Ilona
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Várady Sándor (1863-1913)
V I A F I d : 35477226
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1911
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Strauss Richárd "A rózsalovag" operája a budapesti Operaházban. - Balogh Rudolf fölvételei.
A második felvonásból. 1. Lerchenau gróf (Kornai) a párbaj után; fejénél: Faninal (Várady), lábánál: Valzcechi (Kertész Ödön). - 2. Annina cselédje (Bekéné) - 3. Állatkereskedő (Izsó Zoltán). - 4. Sophie (Sándor Erzsi). - Oktavian (Dömötör Ilona).
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: A rózsalovag
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2541x2606 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna