D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ebook.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/087400/087497/ebook_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Könyvek a digitális korban
B e s o r o l á s i   c í m : Könyvek a digitális korban
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Horváth
U t ó n é v : Petra
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kéri
U t ó n é v : Anita
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Jakab
U t ó n é v : Réka
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-13
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-05-15
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs források
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hardver, digitális eszközök
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kötet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális jelfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kultúrcikk
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitalizáló berendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tablet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : "végre igazolást nyert, hogy a digitális könyvek nem kannibalizálják, hanem kiegészítik a papír alapú könyvpiacot. A könyvkiadók és kereskedők éppen a paradigmaváltás időszakát élik, mert be kell látniuk, hogy az E-book nem egy másik, velük versenyben álló világ." Kinek? sokat utazók tudományos kutatók diákok és nyelvtanulók vakok stb. Min olvasunk e-könyveket? Legkevesebben: táblagépen Az E-könyv olvasókat a fiatalok 23%-a, és az idősek 46%-a használja. Közösségi Könyvolvasás Könyvklubok Magyar Könyvklub Líra Könyvklub Disney Könyvklub Magyarországi Online Platformok Moly.hu Magyar nyelvű online közösségi színtér Könyvkeresés Rukkola - Online cseretér Külföldi Közösségi Olvasótér Goodreads Vissza az időben Problémák fejfájást okoz ergonómiai problémák nem kényelmes rossz felbontás gyorsan lemerül stb. Többet tud a nyomtatott szövegnél könnyű könyvméretű hordozható vásárlás előtt részleteket olvashat a könyvből könyvtár különleges kijelző (E-ink) lapozható jegyzetelhető könyvjelző keresés világít állítható betűméret és színek felolvasó szoftver stb. Többségben: asztali számítógépen vagy laptopon Nemzetközi kitekintés Bowker Global eBook Research (2012) Éllovasok: India, Ausztrália, Egyesült Királyság, USA, Brazília Középmezőny: Németország, Spanyolország, Dél-Korea Lemaradók: Franciaország, Japán Magyarországi helyzet Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) jelentése, 2012 30%-ot meghaladó növekedés A teljes könyvforgalom 1%-át sem éri el E-book eladások E-book kiadók Közvetítők kihagyása költségcsökkenés Új költségek megjelenése (digitális technológia, szövegkonvertálás) Probléma Unió: papírkönyv: 5%-os áfa e-book: 27%-os áfa (USA: e-book adómentessége) Milyen stratégiát követnek a kiadók? - nyomtatásban gazdaságtalan, szűk olvasókört érdeklő művek - népszerű bestseller írók és műfajok publikálása - legtöbb kiadónál ingyenes könyvek - általában már nem jogvédett klasszikusok Kiadó Kereskedő Üzleti modell-váltás Az e-book Isaac Asimov egy olyan videokazettáról álmodozott, amely magában foglalja a lejátszó készüléket is, nem kell hozzá tápenergia, nem zavarja a környezetet, és csak a szemünkkel vezérelhető. Évszázadok óta létezik. KÖNYV 1970 Project Gutenberg 1980 CD 1994 Magyar Elektronikus Könyvtár 2000 Stephen King: Riding the Bullet 2009 (Amazon) Kindle csúcs 2012 több e-könyvet ad el az Amazon, mint papíralapút 2013 első könyvmentes könyvtár (Biblio Tech)
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László: Az elektronikus könyvek világa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 67
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x595 pixel
H o s s z : 33 sec
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet