D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : modern_fenyforrasok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Modern fényforrások: Jó ez nekünk?
B e s o r o l á s i   c í m : Modern fényforrások: Jó ez nekünk?
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Arató
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-14
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-03-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Energetika, energiahordozók
A l t é m a k ö r : Villamosenergia ipar
T é m a k ö r : Elektrotechnika, elektronika
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Energetika, energiahordozók
A l t é m a k ö r : Hagyományos energiaforrások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : energiagazdálkodás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : izzó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : led
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világítástechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fényforrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Összehasonlítás alapja Fényhasznosítás lumen/W Amiröl sokat hallunk: energiatakarékosság halogén kompakt fénycsö LED Halogén: felizzított volfrámspirál, de nagyobb hömérsékleten, mint a normál izzó folytonos színkép Miből lesz a fény? Fénycsö: Elektronok energiaszint változása UV sugárzás vonalas színkép fénypor alakítja látható fénnyé Miből lesz a fény? LED: negatív elektronok és pozitív lyukak rekombinációja tetszöleges színkép Miből lesz a fény? fénycső színképe: vonalas (3 sávos) Színkeverés RGB LED-ekkel Fényforrások lm/W értékei elméleti maximum: 680 fehér fényre: 220 színvisszaadás 0-100% skálán 100 - a Nap vagy az izzólámpa folytonos színképe állandó tartózkodáshoz min. 80 kell Amiről keveset hallunk: a fény élettani hatásai károsító zavaró Sugárzás károsító hatásai UV sugárzás: UVA, UVB, UVC kötöhártya gyulladás, börkárosodás Kék fény veszély: szem receptorai károsodnak IR sugárzás: Höhatás, égés Mesterséges fényforrásoknál gyakorlatilag nincs! (triviális) Zavaró hatások káprázás (fényforrás független) Hormonális hatások cirkadián ritmus (alvás-ébrenlét) melatonin szerotonin Hormonháztartás és fény Melanopszin receptorok kék fényre érzékeny hatásgörbe maximuma 484 nm-nél Gátolja a melatonin termelést Hatásmechanizmus kevéssé ismert, mostanában kezdték kutatni Alvászavarok Este kékben szegény világítás vagy kéket szürö szemüveg Éjjeli lámpa ne legyen kék Téli depresszió (SAD) Jobb egyséta, mint a mestreséges fényterápia! 0,5 - 1 óra, 1000 lux felett elég Ennyi fény még télen is van a természetben! Köszönöm a figyelmet! Elöadó elérhetösége: Arató András aratoa@gmail.com különbözö fényforrások színképei Fekete test sugárzása Higanytartalom Minamata egyezmény Higanyterhelés fényforrásban lévö (töréskor kiszabadul) energiatermelés során keletkezö (ez a nagyobb!)
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Radnóti Katalin: Mit tanítsunk az energiáról?
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 22
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet