D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 101_220_pix_Oldal_24_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tánczosnők az idei farsangon
B e s o r o l á s i   c í m : Tánczosnők az idei farsangon
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Strelisky
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1851-1922
V I A F I d : 50160045
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Uher
U t ó n é v : Ödön
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1859-1931
V I A F I d : 315116301
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Goszleth
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1850-1913
V I A F I d : 253806059
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Goszleth
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1877-1941
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-07-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 61. évf. 8. sz. (1914. február 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakozás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : farsang
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : táncos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Batthyány Andrea (1895?-1995)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ghillány Piroska (1893-1986)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Cséry Ida (1890?-1935)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ghillány Sarolta (1891-1978)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Edelsheim-Gyulay Lily (1904?-1935)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Gaudernák Irén (1896-1984)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Cséry Sarolta (1895-1977)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Gaudernak Olga (1895-?)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Piret Erzsébet (1895-1980)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1914
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tánczosnők az idei farsangon. - Az 1-3, 5-7, 11 számú Strelisky, a 4, 8, 9 számi Uher, a 10 és 12 számú Goszleth és fia fölvétele.
1. Gróf Batthyány Andrea. - 2. Gróf Zay Ella. - 3. Schiller Ella. - 4. Kelen Emmi. - 5. Sándor Emke. - 6. Báró Piret Erzsébet. - 7. Kelemen Lilly. - 8. Szemző Ilonka. - 9. Fock Mária. - 10. Deák Adrienne. - 11. Koltay Lola. - 12. Deák Betty.
1. Báró Ghillány Piroska. - 2. Cséry Ida. - 3. Báró Ghillány Sárika. - 4. Gróf Edelsheim-Gyulay Lili. - 5. Gaudernak Irén. - 6. Wahlbaeher Margit. - 7. Zimmer Manczi. - 8. Schlauch Magdy. - 9. Kálmán Sárika. - 10. Schwanda Margit. - 11. Cséry Sárika. - 12. Gaudernak Olga.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Goszleth István [et al.]: Tánczosnők az idei farsangon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2450x3821 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna