D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 585_688_pix_Oldal_15_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A közös hadsereg vezénylő tábornokai
B e s o r o l á s i   c í m : Közös hadsereg vezénylő tábornokai
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Schöfer
U t ó n é v : Jenő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-09-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 61. évf. 31. sz. (1914. augusztus 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Dankl, Krasnik Viktor von (1854-1941)
V I A F I d : 77157690
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kolossváry Dezső (1854-1919)
V I A F I d : 1147121641326391266
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Schemua, Blasius (1856-1920)
V I A F I d : 295560666
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Wurm, Wenzel von (1859-1921)
V I A F I d : 11146708133300840760
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Puhallo von Brlog, Paul (1856-1926)
V I A F I d : 60179257
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Colerus von Geldern, Emil (1856-1919)
V I A F I d : 170478364
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Meixner, Hugo (1858-1951)
V I A F I d : 160351680
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Borojević, Svetozar (1856-1920)
V I A F I d : 47558199
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hortstein, Lothar von (1855-1944)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A közös hadsereg vezénylő tábornokai. - Schöfer Jenő udvari fényképész fölvételei.
Dankl Győző. Kolossváry Dezső. Schemua Balázs.
Wurm Venczel. Puhallo Pál. Colerus Emil.
Meixner Húgó. Boroevics Szvetozár. Hortstein Lotár.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Strelisky Lipót: Kolossváry Dezső tábornok, az új honvédelmi miniszter
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dankl Viktor tábornok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Schemua Balázs volt hadseregfelügyelő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Puhallo tábornok, galíciai hadseregünk egyik vezére
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2732x4003 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna