D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 201_300_Oldal_83_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A VIII. Nemzetközi Közegészségi és Demografiai Kongresszus
B e s o r o l á s i   c í m : 8. Nemzetközi Közegészségi és Demografiai Kongresszus
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-12-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 35. sz. (1894. szeptember 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Egészségügy általában
T é m a k ö r : Szociológia, társadalomkutatás
A l t é m a k ö r : Demográfia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Than Károly (1834-1908)
V I A F I d : 15542639
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Réczey Imre (1848-1913)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hegedűs Sándor (1847-1906)
V I A F I d : 170917776
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Chyzer Kornél (1836-1909)
V I A F I d : 72147386
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Duka Tivadar (1825-1908)
V I A F I d : 61533983
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Forster Gyula (1846-1932)
V I A F I d : 88879441
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Tauffer Vilmos (1851-1934)
V I A F I d : 69702975
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Jekelfalussy József (1849-1901)
V I A F I d : 171882069
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Lechner Lajos (1833-1897)
V I A F I d : 228406935
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kamermayer Károly (1829-1897)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ráth Károly (1821-1897)
V I A F I d : 273335636
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Gerlóczy Károly (1835-1900)
V I A F I d : 121455631
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Pulszky Polixenia (1857-1921)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Matlekovits Sándor (1842-1925)
V I A F I d : 232679202
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hauszmann Alajos (1847-1926)
V I A F I d : 76239626
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Dollinger Gyula (1849-1937)
V I A F I d : 121367498
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Csajághy Béla (1842-1899)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kőrösy József (1844-1906)
V I A F I d : 35236645
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1894
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A VIII. Nemzetközi Közegészségi és Demografiai Kongresszus.
Dr. Than Károly. Dr. Réczey Imre. Hegedűs Sándor. Dr. Chyzer Kornél. Dr. Duka Tivadar. Forster Gyula. Dr. Tauffer Vilmos. Dr. Petrik Ottó.
Jekelfalussy József. Lechner Lajos. Kamermayer Károly. Ráth Károly, főpolgármester. Gerlóczy Károly. Hampfel Józsefné, Pulszky Polyxenia. Matlekovics Sándor.
Hauszmann Alajos. Dr. Dollinger Gyula. Dr. Csajághy Béla. Kőrösi József. Steiger Gyula. Dr. Kétli Károly. Czigler Győző. Vargha Gyula.
Tormay Béla. Dr. Bókai János. Dr. Csatáry Lajos. Dr. Laufenauer Károly. Dr. Bőke Gyula. Dr. Jármay Gyula. Földes Béla.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A nemzetközi közegészségi és demográfiai kongresszus, mely ez idő szerint fővárosunkban ülésez, szintén azzal a nagyfontosságú föladattal kíván foglalkozni, hogy az egészség legbiztosabb föltételeit kutassa s megállapítsa, más részről pedig, hogy a népesség physikai tulajdonságait és életviszonyait tanulmányozza (demográfia)."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. szeptember 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A XVI. Nemzetközi Orvosi Kongresszus elnöksége: Báró Korányi Frigyes dr., a kongresszus tiszteletbeli elnöke
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A XVI. Nemzetközi Orvosi Kongresszus elnöksége : Dr. Müller Kálmán, a kongresszus elnöke
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3981x2761 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna