D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 705_847_pix_Oldal_33_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ferencz József öcscseivel
B e s o r o l á s i   c í m : Ferencz József öcscseivel
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kriehuber 1835 évi rajza
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Kriehuber
U t ó n é v : Josef
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1800-1876
V I A F I d : 71599977
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 63. évf. 48. sz. (1916. november 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Család általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : családi kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
V I A F I d : 32787948
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Miksa (Mexikó: császár), I. (1832-1867)
V I A F I d : 45094746
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Károly Lajos (Ausztria: főherceg) (1833-1896)
V I A F I d : 38868836
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1835
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ferencz József öcscseivel. - Kriehuber 1835. évi rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "I. Ferenc József (németül: Franz Joseph I.; Bécs, 1830. augusztus 18. - Bécs, 1916. november 21.) osztrák császár, magyar és cseh király, az Osztrák-Magyar Monarchia első uralkodója (1867-1916). Apja Ferenc Károly főherceg, anyja Wittelsbach Zsófia Friderika főhercegnő volt.
Ferdinánd Miksa főherceg (1832-1867), később I. Miksa néven Mexikó császára, aki 1857-ben feleségül vette Sarolta belga királyi hercegnőt, I. Lipót belga király és második felesége, Lujza Mária belga királyné (Louise-Marie Thérése d'Orléans) leányát. Nem született gyermekük.
Károly Lajos főherceg (1833-1896), akinek
első felesége (1856) Margit Karolina szász királyi hercegnő (Margarete Karoline von Sachsen) (1840-1858) volt, I. János szász király (1801-1873) és Amália Auguszta bajor királyi hercegnő (1801–1877) leánya,
második felesége (1862) Mária Annunciáta nápoly-szicíliai királyi hercegnő (Maria Annunciata di Borbone due Sicilie) (1842-1871) volt, II. Ferdinánd nápoly-szicíliai királynak (1810-1859) és Habsburg-Tescheni Mária Terézia Izabella főhercegnőnek (1816-1867) leánya.
harmadik felesége (1873) Mária Terézia portugál infánsnő (Maria Theresa von Portugal, 1855-1944) volt, I. Mihály portugál királynak (1802-1866) és Adelheid Zsófia löwenstein-wertheim-rosenbergi hercegnőnek (1831-1909) leánya."
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kriehuber, Josef: Ferencz József és testvérei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1675x2025 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna