D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 3118330057_8c859cd63c_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : 3 Howevers [3 Bárhogy]
B e s o r o l á s i   c í m : 3 Howevers [3 Bárhogy]
A L K O T Ó 
B e s o r o l á s i   n é v : Csuhai
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Istvan
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-01-13
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-12-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : díszkút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : (1) However, this is the nicest view of the equestrian statue in the middle, in front of the main body of Buda Castle, looking directly at the Pest panorama over the DanubeAkárhogy is van, (2) However, I do not have idea how this statue could survive at such a central and extremely exposed position as its is. Eugen von Savoyen (or Savoyai Jenő, as Hungarians frequently refer to him without any cause, because he was anything but Hungarian) was an Austrian Habsburg military leader (1663-1736) with Italian and French ancestors. He played a key role mainly as a victorious commander in a number of important battles during the Great Turkish War, the Nine Years' War, the War of the Spanish Succession, the Austro-Turkish War of 1716-18, and even at the War of the Polish Succession, when eventually he was drawn back from service. From Hungarian viewpoint his most important victory was achieved at the Battle of Zenta on 11th September 1697 which led directly to the final fall of the Ottoman rule throughout the old Hungary. During his lifetime he was a devoted servant of the Habsburg monarchs. - His equestrian statue, a work by József Róna was erected at the same spot in 1900, and hasn't been removed since then, in spite of the controversial views of history and accompanying changes of ideology during the last century. (3) However, on the right side of the image viewers get an other sculpture erected at the same area, the eastern terrace of Buda Castle: Károly Senyei's work, The Fountain of the Fishing Children (the twin-piece of it, also a work by Senyei, can be found on the other side of the Danube, in front of Vigadó). This statue was placed at this spot around 1912; in 1955 it was moved to Rákóczi Square, in 1976 it was brought back to this place again.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Akárhogyan is, de ez a legszebb nézete a Budavári Palota főépülete előtt álló lovasszobornak, ahogy egyenesen a Pest panorámájára tekint a Duna fölött. Mindamellett nem értem, hogyan élhette túl a szobor ezt a szélsőségesen központi helyet. Eugen von Savoyen (vagy, ahogy a magyarok hívják - teljesen indokolatlanul, hisz ő bármi volt inkább, mint magyar - Savoyai Jenő) egy ausztriai Habsburg hadvezér volt (1663-1736) olasz és francia felmenőkkel.Kulcsszerepe volt számos sikeres ütközetben a török ellen, a kilencéves háborúban, a spanyol örökösödési háborúban, az 1716-18-as osztrák-török háborúban, és a lengyel függetlenségi háborúban, innen vonult vissza. Magyar szempontból lényeges sikere a Zentai csata volt 1697 szeptember 11-én, ami az oszmán sereg végső bukását eredményezte. Szolgálati ideje alatt elkötelezett híve volt a Habsburg monarchiának. Lovasszobrát 1900-ban emelték, a szobrot Róna József készítette. A jobb oldalon, a Palota keleti teraszán látható egy másik szobor, a Halászó gyerekek kútja, Sényei Károly alkotása. Ikerpárja a Duna másik oldalán, a Vigadó előtt található. A szobrot 1912 körül állították fel ezen a helyen, 1955-ben elkerült a Rákóczi térre, majd 1976-ban vitték vissza eredi helyére.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Maikcol: Royal Palace, Budapest [Királyi Palota Budapest]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3008x2000 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer