D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 352712977_912e8e6b32_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budapest
B e s o r o l á s i   c í m : Budapest
A L K O T Ó 
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Panoramas
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-02-07
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2007-01-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bronzszobrászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : korzó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : I don't know much of Budapest yet, but was fascinated at first sight, as so many other people, by the wonderful Danau borders. During my last trip there in January 2007, I met this wonderful bronze statue of a smiling child, which was matching perfectly with the warm, sunny weather prevailing throughout Europe at the very beginning of the year. Had some trouble reading the names of "Kis Királylány" and "Marton Laszlo" on the stone back in Paris but I am grateful to both of them for the joy I felt that day!
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A pesti szállodasor előtt járókelőket számtalanszor megtévesztette már Marton László szobrászművész alkotása, amelyről senki nem tudta bizonyossággal megállapítani, fiút vagy lányt ábrázol-e. Hogy ez kiderüljön, meg kell nézni a szoborhoz tartozó táblát: Kiskirálylánnyal van dolgunk. Mégpedig olyan alkotással, amely még így, bronzba öntve is zavarba ejtően életszerű. Ha azonban tudjuk, mi adta az ötletet a szobor elkészítéséhez, már nem is csodálkozunk ezen. Marton László azt meséli, hogy éppen műhelyében dolgozott egy tavaszi napon, amikor észrevette hatéves kislányát, aki egy jelmezben játszott a kertben. Ő adta az ötletet a Duna-korzó Kiskirálylányához, amelynek először egy kisebb, ma a Nemzeti Galériában látható változata készült el, majd a Budapest Galéria felkérésére megszületett a ma is látható, eleve korlátra tervezett szobor. A szobor tíz évvel ezelőtt lett kész, és azóta Budapest egyik jelképévé vált. A turisták szívesen fényképezkednek vele, Marton László pedig akárhová utazik, akárhová hívják is kiállítani, mindig magával viszi a szobor képét vagy másolatát.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1946x2048 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer