D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_oldal_14_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mi készül a műtermekben?
B e s o r o l á s i   c í m : Mi készül a műtermekben?
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Reinerné Istvánffy Gabriella műtermében
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-03-13
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-04-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 67. évf. 2. sz. (1920. január 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Reinerné Istvánffy Gabriella (1875-1964)
V I A F I d : 27153593751851671338
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : festőművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műterem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mi készül a műtermekben?.
Reinerné Istvánffy Gabriella műtermében.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Reinerné Istvánffy Gabriella, festőnőink közül az egyetlen számottevő állatfestő, hű maradt önmagához és most is csak állatokat fest. Modelljei ragaszkodással ugrálnak ölében az atelierben és Istvánffy Gabriella szomorúan panaszolja, hogy modelljeinek száma alaposan megcsappant. Csak két kutyája és két macskája van. Amazok Maxi és Médi, emezek közül a hatalmas angóra Miczóka, a kisebb sziámi pedig Friczi névre hallgatnak. Hét gyönyörű macska spanyol betegségben pusztult el. A műterem mellett van még egy csomó nyúl, ezek közül azonban a román megszállás idején az atelierben bekvártélyozott románok többet jó étvágygyal elfogyasztottak.
Istvánffy Gabriella leginkább macskáit festi, vagy színes czeruzával készít ezekről kedves, bájos rajzokat. Állatképein kívül kedveli a tájképfestészetet is és legutóbb készült havas-képe azt mutatja, hogy a művésznő ezen a téren is nagy művészettel kezeli az ecsetet.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1920. január 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Reinerné Istvánffy Gabriella: A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállítása : Bivalyok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1032x718 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna