D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_oldal_39_kep_0002b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mi készül a műtermekben?
B e s o r o l á s i   c í m : Mi készül a műtermekben?
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kandalló Péter Sándortól
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-03-19
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-04-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 67. évf. 5. sz. (1920. március 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kandalló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iparművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakberendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mi készül a műtermekben?
Kandalló. Péter Sándortól.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Péter Sándor iparművész atelierjában lakberendezési tervek készülnek. Péter, a ki sokáig dolgozott Németországban, Francziaországban, Belgiumban, igazán művésze a belső architektúrának. Mostanában az anyaghiány, a munkásviszonyok miatt tervei csak vontatottan valósulnak meg, de a művészt ez nem befolyásolja, szorgalmasan veti papirra gondolatait, a melyek megvalósulva finomult, művészi izlést adnak kastélyok, villák és lakások szobáinak. Péter Sándor ezidőszerint egy vidéki kastély belső architekturájának megtervezésével foglalkozik. Flamand stílusban készül majd el az udvarház minden szobája, a művész külön tervez és rajzol meg minden bútordarabot, külön készíti el a falak, menyezetek, ajtók, ablakok, kilincsek, zárak terveit is. A palota minden darabjában érvényesül az a művészi izlés, a mely bélyegét adja Péter terveinek és a melyek együtt nagyszerű összhatást eredményeznek.
A művész különben színpadi dekorácziók tervezésével is foglalkozik és itt is csak arra törekszik, hogy tervei nyomán művészi munka készüljön el. Művészete egyébként - a dolog természeténél fogva - csak a tervezésre szorítkozik, ebben különbözik azután azoktól az iparművészektől, a kik nemcsak tervezik, hanem maguk is készítik el munkájukat. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1920. március 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mi készül a műtermekben? : Hall Péter Sándortól
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 831x1058 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna