D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_288_pix_Oldal_63_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A hova IV. Károly volt királyt internálták
B e s o r o l á s i   c í m : Hova IV. Károly volt királyt internálták
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A nagy Curral
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Marton Aladár ezredes felvételei földkörüli utazása idejéből
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Marton
U t ó n é v : Aladár
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-05-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 68. évf. 23. sz. (1921. december 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : sziget
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : főváros
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : völgy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : falu
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Madeira-szigetek
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Portugália
G e o N a m e s I d : 2264397
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A hova IV. Károly volt királyt internálták.
A nagy Curral.
Marton Aladár ezredes felvételei földkörüli utazása idejéből
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Curral das Freiras egy mintegy 200 lakosú falu Madeira szigetének Câmara de Lobos járásában, a Ribeira do Curral das Freiras patak völgyében.
A Curral das Freiras név jelentése: az apácák istállója. Azért hívják így ezt a helyet, mert sokáig a Funchalban található Szent Klára (Santa Clara) kolostorban lakó klarissza rendi apácák tulajdona volt; ők legeltették állataikat a sziklakatlanban. Olyankor, amikor kalózok támadták meg a szigetet (így 1566-ban, Funchal két hetes megszállásakor), az apácák többször maguk is ide menekültek. A völgykatlant az tette ideális menedékhellyé, hogy kocsiút egyáltalán nem vezetett oda, csak egy nehezen járható, magashegyi gyalogösvény."
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Curral_das_Freiras)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Marton Aladár: A hova IV. Károly volt királyt internálták : A Funchal Madeira sziget fővárosa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1575x1000 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna