D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1930_0115_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A frankenthali gyorssajtógyár a lipcsei tavaszi vásáron
B e s o r o l á s i   c í m : Frankenthali gyorssajtógyár a lipcsei tavaszi vásáron
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-04-01
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 11. évf. 3-4. sz. (1930. március-április)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kulturális esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyorssajtó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyáripar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyártókészülék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1930
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Lipcse (Németország)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A frankenthali gyorssajtógyár a lipcsei tavaszi vásáron
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Bugraház földszintjen a legújabb "Európa"-modellek egyes nagyságai voltak kiállítva. Ez a megálló nyomóhengerű gyorsanjáró (Schnelläufer), amely a legutóbbi tavaszi vásár óta többszáz nyomdában üzemben van, nagy érdeklődést keltett. Megemlítendő, hogy az "Európa"-modell nehéz, teljesen zárt szekrényszerű gyártási módja mindinkább tért hódit, mert a racionalizálási törekvések erős szerkezetű gépeket követelnek meg.
Ugyanott volt látható a cég ismert "Alberta" 1930 modellje, megálló nyomóhengerű gyorssajtó, frontkirakással. Ez a keresett gép úgy technikai, mint mechanikai tekintetben tökéletesítve, kvalitásban, olcsó ára mellett is, teljesen pótolja a kéttúrás gyorssajtót.
Hogy a kéttúrás gépek osztályában a "Front-Rapid" is bemutatásra került, fölösleges külön megemlíteni. A gépet, tekintetbe véve a nagy teljesítményigényeket, a Kleim és Ungerer cég "Modell 50" önberakójával, süllyeszthető kirakóasztallal szereltek föl. A gépet üzemben mutatták be.
Az "Imperator" kétszínnyomó offsetprés (87x122 cm papíralak) a legújabb technikai tapasztalatokon alapuló, a legmodernebb be-kirakószerkezettel fölszerelt gép, amely gyorsaság, kényelmes kezelés és a munka gyors lebonyolítása tekintetében más offsetgépekkel szemben azért van előnyben, mert az ellennyomóhengere kétszer akkora, mint a gumi- és a lemezhenger.
Ezzel a praktikus kiválósággal összhangzásban van a gép ízléses külső vonalvezetése is.
Nagy érdeklődéssel szemléltek a külföld majd minden nagyobb mélynyomóüzemében működő "Original Palatia" ívmélynyomógép újabb konstrukcióját, amelyet a jól bevált régebbi modellek mellett gyártanak."
(Forrás: Magyar Grafika, 1930. március-április)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A modern mélynyomó gép-gyártás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 904x691 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna