Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

Az alábbi lista időrendben visszafelé mutatja a dokumentumokat. A dátum a gyűjteménybe való felkerülés időpontját jelzi. A lista az oldal alján százasával lapozható. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik dokumentumot, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! A dokumentum-oldalon - a bibliográfiai adatokon kívül - általában "NORMÁL" és "NAGY" méretben is megnézhető a kép, de utóbbi csak olyankor áll rendelkezésre, ha 770 képpontnál szélesebb volt a digitális kép eredetije, amely a gyűjteménybe érkezett. További teljes listák, különböző formátumokban (RDF, XML, TXT) tölthetők le az EXPORT oldalon.


A találatok száma: 92570
[2009-02-08] A Pálffynak adott meghatalmazási irat záradéka 
Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában
https://dka.oszk.hu/006900/006982
[2009-02-06] Ioannis Damasceni Sententiae 
A Magyar Nemz. Múzeum könyvtárában őrzött Corvin-codex czimlapja. Attavantetől származó lapszéli díszitésében a gyűrüt tartó holló alakja ismétlődik; az alsó szegély közepén Mátyás király fentebb leirt czímere látható. A szöveg olvasásával
https://dka.oszk.hu/006900/006961
[2009-02-06] Az ónodi gyűlés törvényczikkeinek záradéka 
A Magyar Nemzeti Múzeum levéltárának eredeti példányáról
https://dka.oszk.hu/006900/006981
[2009-02-06] Az ónodi gyűlés törvényczikke I. József letételéről 
A Magyar Nemzeti Múzeum levéltárának eredeti példányáról
https://dka.oszk.hu/006900/006980
[2009-02-06] Az ónodi gyűlés törvénykönyvének bevezetése 
A Magyar Nemzeti Múzeum levéltárának eredeti példányáról
https://dka.oszk.hu/006900/006979
[2009-02-06] A "Murányi Vénus" czimlapja 
A budapesti egyetemi könyvtár példányáról
https://dka.oszk.hu/006900/006978
[2009-02-06] Az 1672 május 25-iki adópatens 
Eredetije az országos levéltárban
https://dka.oszk.hu/006900/006977
[2009-02-06] Meghivólevél I. Rákóczy Ferencz és Zrinyi Ilona esküvőjére 
Eredetije az országos levéltárban
https://dka.oszk.hu/006900/006976
[2009-02-06] Részlet a Zrinyiász kéziratából 
(A XIV. ének kezdő versszakai.) A kézirat eredetije a zágrábi egyetemi könyvtárban.
https://dka.oszk.hu/006900/006975
[2009-02-06] Bethlen Gábor levele Pázmányhoz 
Az 1617. deczember 17-ikén kelt levél eredetije az esztergomi primási levéltárban
https://dka.oszk.hu/006900/006974
[2009-02-06] Részlet Pázmány Physicájából 
A kézirat eredetije a budapesti egyetemi könyvtárban
https://dka.oszk.hu/006900/006973
[2009-02-06] Mátyás (II.) koronázása 
Egykorú szinezett fametszet az országos képtárban. Szövegét átirta és forditotta Horváth Sándor
https://dka.oszk.hu/006900/006972
[2009-02-06] Báthory István hitlevele 
Az 1571 május 25-ikén kelt irat eredetije a bécsi állami levéltárban
https://dka.oszk.hu/006900/006971
[2009-02-06] Zrinyi Miklós végrendeletének utosó lapja 
Az 1566 ápril 23-ikán kelt irat eredetije az országos levéltárban. Szövegét átírta és fordította Horváth Sándor
https://dka.oszk.hu/006900/006970
[2009-02-06] György barátnak Erdély átadásakor Ferdinándhoz intézett levele 
Az 1552 július 16-ikán kelt levél eredetije a bécsi állami levéltárban. Szövegét átirta és forditotta Horváth Sándor
https://dka.oszk.hu/006900/006969
[2009-02-06] Sylvester magyar nyelvtanának czimlapja 
https://dka.oszk.hu/006900/006968
[2009-02-06] Részlet a Kazinczy-codexből. (A nyelvemlék 83. lapja.) 
https://dka.oszk.hu/006900/006967
[2009-02-06] A nagyváradi békekötés záradéka 
A müncheni kir. könyvtár Jászay-codexének 169. lapja. (Szövegének olvasását l. a kötet végén.)
https://dka.oszk.hu/006900/006966
[2009-02-06] Szent-János evangeliuma a huszita biblia-forditásból 
A müncheni kir. könyvtár Jászay-codexének 169. lapja. (Szövegének olvasását l. a kötet végén.)
https://dka.oszk.hu/006900/006965
[2009-02-06] Hess András ajánlólevele Geréb László budai préposthoz az 1473-iki budai krónikában 
https://dka.oszk.hu/006900/006964
[2009-02-06] A budai krónika utolsó lapja 
A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának példányából. (Szövegének olvasását l. a kötet végén)
https://dka.oszk.hu/006900/006963
[2009-02-06] Quinti Curtii Historia De Gestis Alexandri Magni 
A Magyar Nemz. Múzeum könyvtárában őrzött Corvin-codex eredeti bőrkötésének hátsó táblája. Közepén nyilt korona alatt négyelt pajzs 1. és 4. mezejében a vörös és ezüst pólyák, a 2. és 3. mezőben a cseh oroszlán; a tábla felső szegélyén a munka tartalmát jelző QVINTVS CVRTIVS felirat
https://dka.oszk.hu/006900/006962
[2009-02-05] Mátyás király breviáriuma 
A vatikáni könyvtár Urb. 112. jelzetű Corvin-codexének 346. lapja. Attavantetől származó gazdag díszitése jobboldali szegélyében oroszlánok által tartott kerek pajzsokban az ezüst és vörös pólyák láthatók; az alsó szegély közepén Mátyás czímere, a thorni Corvin-codexéhez hasonló összeállitásban. A szöveg olvasásával.
https://dka.oszk.hu/006900/006960
[2009-02-05] Victorini Commentum super Rhetoricis Ciceronis 
Az Emich Gusztáv birtokában levő, Vitéz János által javitott Corvin-codex czimlapja. A szöveg olvasásával.
https://dka.oszk.hu/006900/006959
[2009-02-05] Naldi Naldii Epistola de Laudibus Augustae Bibliothecae 
A thorni gymnasium könyvtárában őrzött Corvin-codex czimlapja. Az Attavante kezére valló lapszéli díszités alsó szegélyének közepén Mátyás czímere látható: nyilt koronával fedett, négyelt czimerpajzs 1. mezejében a fehér és vörös pólyák, a 2. vörös mezőben zöld hármas halomból kiemelkedő fehér kettős kereszt, a 3. kék mezőben a három dalmát arany leopárdfej, a 4. vörös mezőben az aranykoronás kétfarku fehér cseh oroszlán. Szövegét átírta és forditotta Dr. Dézsi Lajos.
https://dka.oszk.hu/006900/006958
[2009-02-05] Az Lándor-Fejérvár elveszésének oka 
Zay Ferencz följegyzése Nándor-Fejérvár 1521-iki bevételéről. A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában őrzött eredeti kézirat czímlapja. Szövegét átirta Dr. Dézsi Lajos
https://dka.oszk.hu/006900/006957
[2009-02-05] Werbőczi előszava a Hármaskönyv Bécsben, 1517-ben nyomatott első kiadásához 
A Magyar Nemz. Múzeum könyvtárának eredeti példányáról. (Szövegének olvasását l. a kötet végén)
https://dka.oszk.hu/006900/006956
[2009-02-05] Az 1505 október 14-án kelt rákosi végzés kezdősorai 
Az oklevél eredetije a bécsi állami levéltárban. (Szövegének olvasását l. a kötet végén.)
https://dka.oszk.hu/006900/006955
[2009-02-05] Corvin János és az Ulászló-párti főurak 1490 augusztus 18-iki szövetséglevelének záradéka 
Az oklevél eredetije az országos levéltárban. Szövegét átírta és fordította Dr. Dézsi Lajos
https://dka.oszk.hu/006900/006954
[2009-02-05] Mátyás király 1478 október 28-iki levele IV. Sixtus pápához 
Eredetije a velenczei állami levéltárban. Szövegét átírta és fordította Dr. Dézsi Lajos
https://dka.oszk.hu/006900/006953
[2009-02-05] Mátyás király 1462 február 10-iki oklevele 
Eredetije az országos levéltárban. Szövegét átírta és fordította Dr. Dézsi Lajos
https://dka.oszk.hu/006900/006952
[2009-02-05] Viridarium imperatorum et regum Romanorum 
Albert király codexe a bécsi udvari könyvtárban. A hasonmás a codex czimlapját ábrázolja, a XV. század derekát jellemző lapszéli díszitéssel; a lap alsó szélén egymás után következő czimerpajzsokban a római birodalmi sas, a cseh oroszlán, a magyar vörös és ezüst csíkok, a morva ostáblázott sas és az osztrák pólya láthatók. A szöveget átirta és forditotta Dr. Dézsi Lajos
https://dka.oszk.hu/006900/006951
[2009-02-05] Zsigmond adománylevele Rozgonyi Czeczilia részére 
(Az aláirásban a kelet hibásan tétetett 1431 márczius 8-ára). Az 1430 márczius 9-ikén kelt oklevél eredetije hártyán, a szöveg alatt pecsét nyomaival, az országos levéltárban. A szöveget átirta és forditotta Dr. Dézsi Lajos
https://dka.oszk.hu/006900/006950
[2009-02-05] Venczel király adománylevél Trencsén váráról Csák Máté részére 
Az 1302 márczius 1-én kelt oklevél eredetije az országos levéltárban
https://dka.oszk.hu/006900/006949
[2009-02-05] Kézai krónikájának első lapja 
A XV. századi codex eredetije a bécsi udvari könyvtárban. A szöveget átirta és forditotta Dr. Dézsi Lajos
https://dka.oszk.hu/006900/006948
[2009-02-05] Részlet Kézai krónikájának XV. századi codexéből 
https://dka.oszk.hu/006900/006947
[2009-02-04] A Névtelen Jegyző krónikájának 21. lapja 
A codex eredetije a bécsi udvari könyvtárban
https://dka.oszk.hu/006900/006946
[2009-02-04] Pápai tizedlajstrom 
Eredetije a vatikáni levéltárban
https://dka.oszk.hu/006900/006945
[2009-02-04] Habsburg Rudolf Magyarországot fiának Albertnek adományozza 
Az 1290 augusztus 31-ikén kelt oklevél eredetije a bécsi udvari levéltárban. A szöveget átirta és forditotta Dr. Dézsi Lajos
https://dka.oszk.hu/006900/006944
[2009-02-04] 1267. IV. Béla és fiai Magyarország nemeseinek szabadságát megerősitik 
Eredetije az országos levéltárban. A szöveget átirta és fordította Dr. Dézsi Lajos
https://dka.oszk.hu/006900/006943
[2009-02-03] Planctus destructionis Hungariae 
A boroszlói egyetemi könyvtár XIV. századi kéziratának kezdősorai
https://dka.oszk.hu/006900/006942
[2009-02-03] Rogerius Carmen Miserabilejének első kiadása 
Túróczi krónikájának (Augsburg, 1488.) függeléke
https://dka.oszk.hu/006900/006941
[2009-02-03] Miklós ispán végrendelete 1239-ből 
Az oklevél eredetije a Kisfaludy-család levéltárában, a Magyar Nemzeti Múzeumban
https://dka.oszk.hu/006900/006940
[2009-02-03] A deáki misekönyv naptára 
(Augusztus hónap, Szent-István napjával.) A codex eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában
https://dka.oszk.hu/006900/006939
[2009-02-03] A halotti beszéd és könyörgés 
A legrégibb magyar nyelvemléket a Pray-codex neve alatt ismert deáki misekönyv tartotta meg számunkra, mely a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában őriztetik. A szöveg átirásával, egykoru és mai kiejtés szerint való olvasásával
https://dka.oszk.hu/006900/006938
[2009-02-03] A pozsonyi évkönyvek a Pray-codexben 
(A Magyar Nemzeti Múzeumban.) A hasonmás a királyok névsorának első lapját mutatja be. E névsort 1210-ben irták a széplaki kolostorban, Pozsony mellett. A szöveget átirta és forditotta Dr. Dézsi Lajos
https://dka.oszk.hu/006900/006937
[2009-02-03] A veszprémvölgyi apáczák alapitó levele az 1109-ik évből 
Eredetije a m. kir. országos levéltárban. A szöveget átírta és fordította Dr. Dézsi Lajos
https://dka.oszk.hu/006900/006936
[2009-02-03] A Hartvik-legenda utolsó sorai 
A Magyar Nemzeti Múzeum codexéből
https://dka.oszk.hu/006900/006935
[2009-02-03] Zsinati végzések a Pray-codexből 
https://dka.oszk.hu/006900/006934
[2009-02-03] Szent-László I. törvénykönyve 
A bécsi udvari könyvtár XV. századi codexéből
https://dka.oszk.hu/006900/006933
[2009-02-03] A pannonhalmi apátság alapitó oklevele 
A Horvát István-féle rézmetszet kisebbített mása; a szöveg olvasásával és forditásával. Eredetije a pannonhalmi főapátság levéltárában
https://dka.oszk.hu/006900/006932
[2009-02-03] Magyar nemesi insurgens 
Beyer Károly egykoru metszete Bikkessy-Heinbucher József eredeti rajza után. Megjelent Bikessy id. munkájában
https://dka.oszk.hu/006400/006487
[2009-02-03] Cserna Károly: A szabadhegyi ütközet hely 
Rajzolta Cserna Károly
https://dka.oszk.hu/006400/006486
[2009-02-03] Jelenet a franczia háboruból 
Egykoru vízfestmény Ernst Lajos gyűjteményében
https://dka.oszk.hu/006400/006485
[2009-02-03] I. Ferencz koronázási esküje 
Mansfeld Sebestyén egykoru metszete Schütz rajza után. Ugyanonnan, az 1258. számu példányáról
https://dka.oszk.hu/006400/006484
[2009-02-03] II. Lipót koronázási esküje 
Dr. Schönherr Gyula birtokában levő példányról
https://dka.oszk.hu/006400/006483
[2009-02-03] A szent korona hazahozatala 1790-ben 
Egykoru rézmetszet részlete
https://dka.oszk.hu/006400/006482
[2009-02-02] Szent-István legendája Hartviktól 
(a Magyar Nemzeti Múzeum codexének 10. lapja) a szöveg olvasásával és fordításával
https://dka.oszk.hu/006900/006931
[2009-02-02] A pannonhalmi apátság alapitó oklevele 
A Horvát István-féle rézmetszet kisebbített mása; a szöveg olvasásával és forditásával. Eredetije a pannonhalmi főapátság levéltárában
https://dka.oszk.hu/006900/006930
[2009-02-02] 162 október 20-án kelt adósságlevél 
https://dka.oszk.hu/006900/006929
[2009-02-02] Cserna Károly: A királyi várlak 
https://dka.oszk.hu/006900/006928
[2009-02-02] Az uj országház 
Eredeti fényképfelvétel után
https://dka.oszk.hu/006900/006927
[2009-02-02] A Magyar Tudományos Akadémia palotája 
https://dka.oszk.hu/006900/006926
[2009-02-02] Jobbágy és nemes II. József korában 
Egykoru metszet után, Townson Róbert „Travels in Hungary” (London, 1797.) czimü munkájából
https://dka.oszk.hu/006400/006481
[2009-02-02] Cserna Károly: Fiume 
https://dka.oszk.hu/006900/006925
[2009-02-02] Pozsony II. József idejében 
Egykoru tollrajz az országos képtárban, T. 733. sz. alatt
https://dka.oszk.hu/006400/006480
[2009-02-02] VI. Pius pápa és II. József találkozása 
Egykoru metszet részlete
https://dka.oszk.hu/006400/006479
[2009-02-02] Cserna Károly: Kossuth sirja a budapesti központi temetőben 
Eredeti fényképfelvétel után
https://dka.oszk.hu/006900/006924
[2009-02-02] Cserna Károly: Az eszterházai herczegi kastély 
Rajzolta Cserna Károly
https://dka.oszk.hu/006400/006478
[2009-02-02] Cserna Károly: A selmeczbányai Szentháromság-szobor 
Rajzolta Cserna Károly
https://dka.oszk.hu/006400/006477
[2009-02-02] A szepesi városok czimere 
Az okirat eredetije Szepes vármegye levéltárában
https://dka.oszk.hu/006400/006476
[2009-02-02] A budai királyi palota a XVIII. században. 
Alt J. A. kőnyomata Raussmann rajza után
https://dka.oszk.hu/006400/006475
[2009-02-02] Gunykép a lovositzi vereségről 
Egykoru angol metszet után
https://dka.oszk.hu/006400/006474
[2009-02-02] Károly Albert bajor választó-fejedelem 
Ő Felsége hitbizományi könyvtárának példányairól
https://dka.oszk.hu/006400/006473
[2009-02-02] Mária Terézia 
Az országos képtár gyűjteményének 821. számu példányáról
https://dka.oszk.hu/006400/006472
[2009-02-02] Károly (III.) kettős pecsétje 
A Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában levő galvanoplasztikai másolatról kicsinyitve rajzolta Cserna Károly
https://dka.oszk.hu/006400/006471
[2009-02-02] Károly (III.) kettős pecsétje 
https://dka.oszk.hu/006400/006470
[2009-02-02] Mária Terézia születésekor vert érem 
A Magyar Nemz. Múzeum érem- és régiségtárának eredeti példányáról
https://dka.oszk.hu/006400/006469
[2009-02-02] Rákóczy József 
Egykoru metszet után
https://dka.oszk.hu/006400/006468
[2009-02-02] A magyarok utczája Rodostóban 
Beszédes Kálmán vázlata után rajzolta Cserna Károly
https://dka.oszk.hu/006400/006467
[2009-02-02] Cserna Károly: Rodostó látképe Rákóczy palotájával 
Beszédes Kálmán vázlata után rajzolta Cserna Károly
https://dka.oszk.hu/006400/006466
[2009-02-02] Komáromi Csipkés György bibliájának czimlapja 
A budapesti egyetemi könyvtár példányáról
https://dka.oszk.hu/006400/006465
[2009-02-02] A cseklészi kastély 
Egykoru metszet után
https://dka.oszk.hu/006400/006464
[2009-02-02] Károly (III..) erdélyi pecsétje 
A Magyar Nemzeti Muzeum levéltárában levő galvanoplasztikai lenyomatról rajzolta Cserna Károly
https://dka.oszk.hu/006400/006463
[2009-02-02] A helytartótanács pecsétje 
Az országos levéltár eredeti példányáról rajzolta Cserna Károly
https://dka.oszk.hu/006400/006462
[2009-02-02] Károly (III.) 
Müller Gusztáv Adolf metszete 1730-ból Van Schuppen Jakab udvari festő festménye után
https://dka.oszk.hu/006400/006461
[2009-01-28] Cserna Károly: Rudolf trónörökös sarkophagja 
Eredeti fényképfelvétel után
https://dka.oszk.hu/006900/006923
[2009-01-28] Spányi Béla: Az 1885. évi kiállitás megnyitása 
https://dka.oszk.hu/006900/006922
[2009-01-28] Spányi Béla: Mosztár 
https://dka.oszk.hu/006900/006921
[2009-01-28] I. Ferencz József koronázási esküje 
Székely Bertalannak Erzsébet királyné számára készitett eredeti vizfestménye a bécsi várlakban
https://dka.oszk.hu/006900/006920
[2009-01-28] Katzler, Vinzenz: Az 1865-iki országgyűlés megnyitása 
Katzler V. 1866-iki kőrajza után. Az országos képtár gyűjteményének 4883. a. számú példányáról
https://dka.oszk.hu/006900/006919
[2009-01-28] Kovács Lajos: Kovács Lajos 
Fénykép után készült fametszetről
https://dka.oszk.hu/006900/006918
[2009-01-28] Cserna Károly: Gróf Széchenyi István sirboltja Nagy-Czenken 
(A nemzeti kaszinó serlegén és a Falk Miksa birtokában levő szobron, Gasner művén kivül a többi tárgy a Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárában és a Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi-múzeumában.)
https://dka.oszk.hu/006900/006917
[2009-01-28] Cserna Károly: Gróf Széchenyi István emléktárgyai 
https://dka.oszk.hu/006900/006916
[2009-01-28] Cserna Károly: Deák Ferencz háza Kehidán 
https://dka.oszk.hu/006900/006915
[2009-01-28] Buda és Pest az ötvenes években 
Oeder Lajos aczélmetszetete Alt Rudolf festménye után. Kohl „Die Donau” (Trieszt, 1854.) czímű művéből
https://dka.oszk.hu/006900/006914
[2009-01-28] Az Újépület az ötvenes években 
Egykorú olajfestmény után
https://dka.oszk.hu/006900/006913
[2009-01-28] A független magyar állam pecsétje 
Az eredeti ezüst pecsétnyomó az erdélyi múzeumban
https://dka.oszk.hu/006900/006912
[2009-01-28] Székely Árpád: Isaszeg 
https://dka.oszk.hu/006900/006911
[2009-01-28] Buda és Pest III. Károly idejében 
Egykoru metszet után
https://dka.oszk.hu/006400/006460
Első ...   85800    85900    86000    86100    86200    86300    86400    86500    86600    86700    ... Utolsó